ของขวัญปีใหม่! ชาวนาเปิดกระเป๋าตังรอ เงินประกันรายได้ข้าวงวด 12 กดเงินได้วันที่ 5 ม.ค.นี้

  • งวดนี้รับไปเลย 16,998 ครัวเรือน
  • เมื่อเกษตรกรมีเงินในกระเป๋าก็มาจับจ่าย 
  • ร้านค้าก็มีรายได้ ผลพลอยได้ทางเศรษฐกิจมหาศาล

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ที่ความชื้นไม่เกิน 15% งวดที่ 12  สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 24-30 ธ.ค. 65 ดังนี้

1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 13,997.01 บาท
2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 13,452.27 บาท
3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 10,974.52 บาท
4. ข้าวเปลือกเจ้า เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 9,749.90 บาท
5. ข้าวเปลือกเหนียว เกณฑ์กลางอ้างอิงตันละ 12,476.50 บาท

สำหรับการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง งวดที่ 11 ดังนี้

1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยส่วนต่างตันละ 1,002.99 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 14,041.86 บาท
2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยส่วนต่างตันละ 547.71 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 8,763.36 บาท
3. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยส่วนต่างตันละ 25.48 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 637.00 บาท
4. ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยส่วนต่างตันละ 250.10 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 7,503.00 บาท
5. ข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย ที่ตันละ 12,000 บาท

ทั้งนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 5 ม.ค. 2566 โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 16,998 ครัวเรือน

“ยุคนี้ที่ช่วยเหลือเกษตรกรจำนวนมากคือโครงการประกันรายได้เกษตรกรในพืช 5 ชนิด เป็นหลักประกันให้กับเกษตรกร ถ้าพืชเกษตรราคาตกจะมีเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส.โดยตรง ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์และเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลในโครงการประกันรายได้ เมื่อเกษตรกรมีเงินในกระเป๋าก็มาจับจ่าย ร้านค้าก็มีรายได้ ผลพลอยได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลจากนโยบายประกันรายได้ รวมทั้งการส่งออก ถ้าส่งออกดีเงินเข้ามาในประเทศ จะได้เงินมาทำงบประมาณแผ่นดินดูแลรักษาพยาบาล สร้างโรงเรียน ทำถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปาดูแลพี่น้อง”