ขสมก.ย้ำผู้โดยสารใช้บริการเข้มมาตรการ Social Distancing

  • ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการรถ ขสมก.ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม 
  • เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื่อโรคโควิด -19
  • กำหนดให้ผู้ใช้บริการ สามารถยืนบนพื้นรถได้เพียง 10 คนเท่านั้น

นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) เปิดเผยว่า ขสมก.ได้เพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บนรถโดยสารประจำทาง  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ด้วยการติดแถบสติ๊กเกอร์เป็นรูปกากบาทคาดบนเบาะที่นั่ง เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการนั่งบนเบาะที่นั่งดังกล่าว  พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้ใช้บริการ สามารถยืนบนพื้นรถได้เพียง 10 คนเท่านั้น  

ทั้งนี้โดยขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ขณะใช้บริการรถโดยสาร และไม่นั่งบนเบาะที่ติดสติ๊กเกอร์ ข้อความ “งดนั่งชิด โควิด ป้องกันได้”  รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการยืนบนพื้นรถ  ตำแหน่งที่กำหนดไว้  ซึ่งมีระยะห่างกัน ประมาณ 1 เมตร  โดยขณะนี้ ขสมก.ได้เพิ่มมาตรการ ด้วยการติดแถบสติ๊กเกอร์เป็นรูปกากบาทคาดบนเบาะที่นั่ง เพื่อไม่ให้ผู้ใช้บริการนั่งบนเบาะที่นั่งดังกล่าว  พร้อมทั้งกำหนดให้ผู้ใช้บริการ สามารถยืนบนพื้นรถได้เพียง 10 คนเท่านั้น  

อย่างไรก็ตามกรณีรถโดยสารคันใด มีผู้ใช้บริการครบตามจำนวนแล้ว  พนักงานขับรถโดยสารจะติดป้ายชี้บ่งข้อความ “ขออภัย ผู้ใช้บริการเต็ม” บริเวณกระจกรถด้านหน้า และพนักงานเก็บค่าโดยสาร จะถือป้ายชี้บ่งดังกล่าว  พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการรับทราบ  เพื่อรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป  จึงขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) บนรถโดยสารอย่างเคร่งครัด  เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยในการเดินทาง ห่างไกลโรคโควิด – 19