ขนส่งทางบกเปิดสถิติคนร้องเรียนรถแท็กซี่-สาธารณะมากที่สุด

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานผู้ขับรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่อง และได้รวบรวมสถิติการร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 65-28 ก.พ. 66 โดยพบว่ามีเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 17,548 เรื่อง และได้ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 14,747 เรื่อง (84.04%) 

ทั้งนี้แบ่งออกเป็น ร้องเรียน รถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (รถแท็กซี่, รถสามล้อ, รถสี่ล้อเล็ก, รถจักรยานยนต์รับจ้าง ฯลฯ) จำนวน 11,071 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 9,539 เรื่อง (ร้อยละ 86.16%) ร้องเรียน รถโดยสารสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก (รถเมล์, รถมินิบัส, รถตู้, รถสองแถว ฯลฯ) จำนวน 6,477 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 5,208 เรื่อง (ร้อยละ 80.41%) 

สำหรับ 5 ข้อหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ความผิดตาม พ.ร.บ.รถยนต์ ได้แก่ 1. แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 2. ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว 3. ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร 4. ใช้รถผิดประเภท (ป้ายดำ) 5. ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร และ 5 ข้อหาที่มีการร้องเรียนมากที่สุด ความผิดตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก ได้แก่ 1. ปฏิเสธ/ไม่หยุดรรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย 2. ขับรถประมาทน่าหวาดเสียว 3. แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ 4. ใช้รถผิดประเภท (ป้ายดำ) 5. เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนรถอื่นๆ และรถส่วนบุคคล จำนวน 29,071 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ จำนวน 26,460 เรื่อง (91%)