ขนส่งทางบกขีดเส้นตาย 5 ข้อ ขสมก.เร่งแก้ปัญหารถเมล์ขาด

กรมการขนส่งทางบกขีดเส้น 5 แนวทางให้ ขสมก ใช้แก้ปัญหารถขาด กลางวัน กลางคืน  และให้การันตี ต้องมีรถวิ่งเพียงพอ ตั้งแต่ตี5 ถึง 4 ทุ่ม ไม่รวมรถที่วิ่งตลอดคืนใน  21 เส้นทาง โดยให้ปรับแผนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยภายหลังหารือกับนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ(ขสมก.) เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหารถเมล์ ขสมก  และรถร่วมบริการ ขาดช่วง ไม่เพียงพอต่อการใช้บริการของประชาชนโดยเฉพาะช่วงหลังจากเวลา 20.00 น ว่า  จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นสาเหตุที่รถไม่เพียงพอ มาจากประเด็นที่ ในช่วงที่มีสถานการณ์โควิด-19 รถเมล์โดยสารมีผู้ใช้บริการลดลงอย่างมากเฉลี่ยเหลือเพียง 20% ของช่วงปกติ และหลังจากสถานการณ์ โควิดคลี่คลายมีผู้โดยสารกลับมาใช้บริการแล้วประมาณ 70% ดังนั้นจะต้องกลับมาประเมินความจำเป็น  และจัดการเดินรถใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการ  รวมทั้งปัจจุบันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปเส้นทางเดินรถ ซึ่งเอกชนที่ได้รับอนุญาตเดินรถในแต่ละเส้นทาง อาจยังไม่สามารถบรรจุรถได้ครบตามจำนวนทั้งหมดในช่วงแรก  ก็ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น

อย่างไรก็ตามจากการหารือในวันนี้ได้สรุปแนวทางแก้ไขปัญหา 5 ข้อ คือ 1. ขอให้ขสมก และรถร่วมบริการ ดำเนินการปรับเที่ยววิ่งใหม่ ให้สอดคล้องแต่ละช่วงเวลา เช่น ชั่วโมงเร่งด่วน  ก็ขอให้เพิ่มความถี่และปริมาณรถเข้าไป เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ  2 . ขอให้ ขสมก. ปรับแผนการเดินรถสอดคล้อง ปริมาณผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางจริงในแต่ละเส้นทางหลังสาระการโควิด 

และ 3. ให้ขสมก  สามารถตัดเส้นทางเดินรถ ให้สั้นลงเป็นช่วงๆ  ตามความต้องการใช้งาน ของประชาชน เพื่อให้สามารถนำรถกลับมาหมุนเวียนเดินรถในช่วงที่มีผู้โดยสารคับคั่งด้วยความถี่มากขึ้น  4. และให้ขสมก. สามารถบริหารจัดการรถในรถแต่ละสาย  สามารถนำรถจากเส้นทางที่มีความต้องการใช้น้อยและมีพนักงานเพียงพอ   จากเขตการเดินรรถอื่นมาใช้ ในเส้นทางที่มีความต้องการใช้บริการสูง   โดยในข้อ 3 และข้อ 4 นี้ กรมการขนส่งทางบกจะอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนในการขออนุญาตให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อให้เกิดความคล่องตัว

และสุดท้ายข้อ 5  กรมการขนส่งทางบกขอให้ ขสมก การันตีการเดินรถในทุกพื้นที่  ในกรุงเทพและปริมณฑลที่เดินรถอยู่  ให้มีบริการเพียงพอตั้งแต่ 05.00 – 22.00 น  ไม่นับรวมรถที่วิ่งตลอดคืนใน  21 เส้นทาง ที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบัน