ก.แรงงาน ‘เร่งปั้น’ คนคุณภาพ ป้อนตลาดท่องเที่ยวกว่า 7 พันอัตรา

  • โอกาสทองของแรงงานไทย
  • หลังจากได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ
  • ตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยกับสถานการณ์ขาดแคลนแรงงานในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงการขาดแคลนแรงงานในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งสถานประกอบกิจการเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งผลิตแรงงานให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ ในส่วนนี้ได้รับมอบหมายกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เร่งดำเนินการฝึกให้แรงงานมีความรู้ ความสามารถ พร้อมเข้าสู่การทำงาน

ล่าสุด ได้รับข้อมูลจากการสำรวจความต้องการแรงงานจากผู้ประกอบการทั่วประเทศ พบว่าสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวแจ้งความต้องการบรรจุพนักงานเข้าทำงานสูงสุด 10 จังหวัด ประกอบด้วย ภูเก็ต เชียงใหม่ ชลบุรี พังงา สุราษฎร์ธานี กาญจนบุรี ตราด ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ และสงขลา รวมกว่า 7,000 อัตรา ถือเป็นโอกาสทองของแรงงานไทยที่จะได้รับโอกาสบรรจุเข้าทำงานหลังจากได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือตรงตามที่ตลาดแรงงานต้องการ ตำแหน่งงานที่สถานประกอบกิจการแจ้งความประสงค์รับเข้าทำงาน อาทิ พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน ผู้ประกอบอาหารไทย พนักงานนวดแผนไทย & สปา เป็นต้น

นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ 10 จังหวัดเร่งดำเนินการประกาศรับสมัครผู้ว่างงาน และแรงงานที่สนใจทำงานในภาคบริการ เข้ารับการพัฒนาทักษะฝีมือ กำหนดให้ประกาศรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างเร่งด่วน

นอกจากนี้ กรมฯ จะแจ้งข้อมูลของผู้ประกอบกิจการที่ต้องการรับคนเข้าทำงานส่งไปยังผู้ที่ผ่านการอบรมด้วย อาจมีผู้ผ่านการฝึกอบรมจากจังหวัดอื่นๆ สนใจไปทำงานในจังหวัดอื่น เช่น ผู้ผ่านการฝึกอบรมนวดแผนไทยและสปา จากสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ส่วนใหญ่จะไปทำงานในจังหวัดท่องเที่ยว อาทิ เชียงใหม่ ภูเก็ต ดังนั้น ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าฝึกอบรมได้ทั้ง 10 จังหวัดข้างต้น หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dsd.go.th สมัครฝึกอบรม หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 กด 4