ก.ท่องเที่ยวโชว์ 5 เดือนแรก ต่างชาติทัวร์ไทยเกิน 10 ล้านคน โกย 5 ประเทศ 52.7%-ครึ่งปีหลัง 66 โตเพิ่ม 4.5 แสนคน/เดือน

  • กระทรวงการท่องเที่ยวฯ โชว์ 5 เดือนแรก ..-29 ..66 ต่างชาติเที่ยวไทยเกิน 10.44 ล้านคนแล้ว
  • ใช้เงินทะลุ 4.31 แสนล้านบาท ท็อปไฟฟ์ 5 ประเทศ “มาเลเซียจีนอินเดียเกาหลีเวียดนาม” 
  • เผยรวมกันเกินกว่า 52.7% คาดครึ่งปีหลัง เริ่ม มิ.. มาเพิ่มอีกเดือนละ 4.5 แสนคน

ผู้สื่อข่าวรายงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาว่า ทางกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประเมินสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวเบื้องต้นช่วง 5 เดือนแรก ระหว่างมกราคม-พฤษภาคม 2566 มีข่าวดีคือไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาแล้วเกิน 10 ล้านคน เติบโตเกินกว่าคาดการณ์โดยมาจาก 2 ตลาดหลัก ได้แก่ กลุ่มอาเซียน และเอเซียตะวันออก เปรียบเทียบการเติบโตเพิ่มสัปดาห์ต่อสัปดาห์ หรือ WoW :Week to Week พบปัจจัยหนุนการเดินทาง“ช่วงวันหยุดยาว” นักท่องเที่ยวอาเซียนขยายตัวเพิ่มขึ้น 25.85 % จากมาเลเซียกับเวียดนามขยายตัวอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนเอเชียตะวันออกเพิ่มขึ้น12.60 %

ส่งผลทำให้มีนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม -29 พฤษภาคม 2566 มีจำนวนรวมทั้งสิ้นแล้วถึง 10,448,481 คนสร้างรายได้โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้จ่ายเงินกระจายทั่วประเทศ 431,599 ล้านบาท เฉพาะสัปดาห์ 22-28 พฤษภาคม 2566 ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพิ่มขึ้น 13.22 % มีจำนวนทั้งสิ้น 492,030 คน(ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566) เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 อันดับแรก จาก มาเลเซีย จีน อินเดีย เกาหลีใต้และเวียดนาม คิดเป็น 52.7 % ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด ตามรายละเอียดดังนี้

อันดับ 1 นักท่องเที่ยวมาเลเซีย จำนวน 98,759 คน เพิ่มขึ้น 49.78 %
อันดับ 2 จีนเพิ่มขึ้น จำนวน 71,112 คน เพิ่มขึ้น 10 %
อันดับ 3 อินเดีย 34,602 คน เพิ่มขึ้น 0.37 %
อันดับ 4 เกาหลีใต้ จำนวน 28,636 คน เพิ่มขึ้น 27.69 %
อันดับ 5 และเวียดนาม จำนวน 26,392 คน เพิ่มขึ้น 24.50 %

สำหรับข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่ามีนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอดทั้ง 1 สัปดาห์ ระหว่าง 22-28 พฤษภาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 492,030 คน เฉลี่ยวันละ 70,290 คน เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 60,000 คน/วัน

ขณะนี้การท่องเที่ยวของไทยได้รับแรงสนับสนุนที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเกินกว่าคาดการณ์ด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่1.การมีวันหยุดต่อเนื่องของตลาดหลักในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออก 2.เริ่มฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดระยะใกล้ (Short-haul) 3.ตัวแปรสำคัญเรื่องขั้นตอนการพิจารณาวีซ่าให้กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนก็ยังคงกดดันการฟื้นตัวที่เดินทางมาเป็นหมู่คณะหรือกรุ๊ปทัวร์

ล่าสุดกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้คาดการณ์ สถานการณ์ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทยสัปดาห์ถัดไป ตั้งแต่ 29 พฤษภาคม-4 มิถุนายน 2566 คาดจะมีต่างชาติมาไทยราว450,000 คน จากกลุ่มตลาดระยะใกล้เป็นหลัก เช่น อาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ วมทั้งเดือนมิถุนายน 2566 เป็นช่วงเริ่มเข้าสู่การท่องเที่ยวของไทยในครึ่งปีหลัง 2566 เติบโตอย่างต่อเนื่อง 3 ปัจจัย ได้แก่

ปัจจัยที่ 1 ภาครัฐและเอกชนเร่งอัดมาตรการการกระตุ้นและกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว
ปัจจัยที่ 2 สายการบินพาณิชย์เริ่มกลับมาทำการบินเกือบทุกเส้นทาง และมีความพยายามในการเพิ่มความถี่ในการบินให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้เดินทางมากขึ้น
ปัจจัยที่ 3 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวยังมีแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลก เช่น อัตราเงินเฟ้อ ความกังวลต่อการผิดนัดชำระหนี้ของสหรัฐฯ รวมถึงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับจีนที่เริ่มมีสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้น ส่วนสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนยังไม่มีสัญญาณการเจรจา

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่ง ใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen