“ก้าวไกล” แถลงการณ์ประณามใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควบคุมม็อบ ลั่นรัฐบาลจงใจควบคุมสิทธิเสรีภาพประชาชน

  • ลั่นหากใช้ความรุนแรงต่อนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชน
  • จะถือว่ารัฐบาลบิ๊กตู่ ได้หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ
  • จงออกไป และคืนอำนาจให้ประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (15 .. 2563) พรรคก้าวไกล ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง “ขอประณามการใช้อำนาจตาม...ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน” โดยมีเนื้อหาระบุว่า

พรรคก้าวไกลขอประณามการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งขัดต่อหลักสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ได้มีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ อีกทั้งตลอดการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ที่มีขึ้นในครั้งนี้รวมถึงหลายครั้งที่ผ่านมา ยังเป็นไปโดยสงบ ปราศจากอาวุธ จึงไม่มีความชอบธรรมใดที่รัฐบาลจะอ้างว่า การชุมนุมที่เกิดขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคมนี้ เป็นการชุมนุมโดยไม่สงบ เป็นบ่อนทำลายการบริหารราชการแผ่นดิน และความสงบสุขของประชาชนได้

การใช้อำนาจตามกฎหมายพิเศษครั้งนี้คือการจงใจควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่กำลังไม่พอใจรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อันเป็นการลุแก่อำนาจที่ใช้ตามอำเภอใจ โดยปราศจากหลักนิติรัฐและนิติธรรม เพียงเพราะอำนาจพิเศษนี้ไม่จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบใด หลังจากนี้ยังจะนำมาซึ่งการข่มขู่คุกคามและสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวให้กับประชาชน รวมไปถึงการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารของประชาชนด้วย

สิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้ไม่ใช่กฎหมายพิเศษเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐบาล แต่คือการฟังเสียงประชาชน การแก้รัฐธรรมนูญเพื่อหาฉันทามติร่วมกันใหม่ในสังคมซึ่งรวมไปถึงการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อดำรงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแท้จริง

พรรคก้าวไกลย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า พวกเราจะขอคัดค้านการใช้อำนาจอันไม่ชอบธรรมนี้อย่างถึงที่สุด และทันทีที่มีการใช้ความรุนแรงต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน หรือผู้ที่กำลังชุมนุมโดยสงบ สันติ ปราศจากอาวุธอยู่ในเวลานี้เมื่อใด พวกเราจะถือว่า รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้หมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศอย่างสิ้นเชิงแล้ว

จงออกไปและคืนอำนาจให้ประชาชนโดยทันที

ข้อมูลเนื้อหา-ภาพ : เพจพรรคก้าวไกล – Move Forward Party