“ก้าวไกล”แจง เอ็มโอยู ไม่ใช่ทั้งหมดที่รัฐบาลก้าวไกลจะทำ ยังมีอีก 2ช่องทาง

  • การใช้อำนาจบริหารผลักดันนโยบายผ่านกระทรวงต่างๆ
  • การผลักดันกฎหมายผ่านรัฐสภา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคก้าวไกลได้โพสต์ข้อความลงในเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า พรรคร่วมรัฐบาลได้ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน ประกาศวาระที่ทุกพรรคเห็นตรงกัน จะผลักดันร่วมกัน และรับผิดชอบร่วมกัน

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่รัฐบาลก้าวไกลจะทำตลอดวาระ 4 ปีของการเป็นรัฐบาล เรายังมีอีก 2 ช่องทางในการผลักดันกว่า 300 นโยบาย ให้เป็นจริงตามที่เราหาเสียงไว้ คือ

การใช้อำนาจบริหารผลักดันนโยบายผ่านกระทรวงต่างๆ ซึ่งต้องรอการเจรจากับพรรคร่วมรัฐบาลอีกครั้งว่าพรรคไหนจะรับผิดชอบกระทรวงใด และวาระของแต่ละกระทรวงจะมีอะไรบ้าง

การผลักดันกฎหมายผ่านรัฐสภา โดยผู้แทนราษฎรของพรรคก้าวไกล ซึ่งในจำนวนกฎหมาย 45 ฉบับที่เราเตรียมยื่นต่อสภา มีหลายฉบับที่มีวาระปรากฏอยู่ใน MOU แล้ว เช่นสุราก้าวหน้า สมรสเท่าเทียม ยกเลิกเกณฑ์ทหาร เป็นต้น

พรรคก้าวไกลยืนยันว่า เราจะทำงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้มีการเมืองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน มีสังคมที่เท่าเทียม เศรษฐกิจเติบโตอย่างเป็นธรรม มีระบบการบริหารราชการที่โปร่งใส มีนิติรัฐ นิติธรรม