“กิตติรัตน์” นำทีมหารือกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการโคไทย เดินหน้านโยบายโคเงินล้าน

  • วอนเจรจาหาตลาด เปิดก๊อกการผลิตโคตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ
  • เล็งใช้วัตถุดิบในประเทศลดต้นทุนผลิตอาหารสัตว์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พรรคเพื่อไทย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ นางสาวนวลละออง ศรีจุมพล และคณะทำงานนโยบายเกษตรพรรคเพื่อไทย ร่วมหารือเชิงลึกระดับปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการโคไทย นายกิตติรัตน์กล่าวว่า การหารือเพื่อยืนยันประเด็นปัญหาและรับข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ประกอบการ สนับสนุนพรรคเพื่อไทยผลักดันและเดินหน้านโยบายโคเงินล้าน สร้างรายได้ใหม่ และโอกาสใหม่ให้กับวงการเกษตรไทย

ทั้งนี้กลุ่มเกษตรกรเห็นตรงกับพรรคเพื่อไทย ที่ว่าเกษตรไทยมีศักยภาพด้านการเลี้ยงโคสูง เพราะทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน ติดตรงที่เพียงผู้มีอำนาจส่งเสริมและเจรจาหาตลาด ซึ่งตลาดเป็นหัวใจของการปลดล็อก เปรียบเสมือนการเปิดก๊อกให้การผลิตโคตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำพัฒนาและยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม ปัญหาราคาต้นทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะต้นทุนอาหารสัตว์ ที่ประชุมร่วมระดมสมอง และเห็นตรงกันว่าสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ผลผลิตในประเทศทดแทน ซึ่งขณะนี้การวิจัยพัฒนาสายพันธุ์พืชโปรตีนสูงสำหรับการเป็นอาหารสัตว์มีอยู่ไม่น้อย จึงเชื่อว่าการทำงานหนักเพิ่มเติมจะเติมเต็มส่วนนี้ได้ ซึ่งนอกจากจะลดปัญหาภาระต้นทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องอาหารแล้ว การใช้อาหารที่ถูกต้องเหมาะสมยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อ ยกระดับการผลิตโคคุณภาพสูง เป็นเอกลักษณ์ และยังสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในประเทศส่วนอื่นเพิ่มขึ้นทั้งระบบต่อไป