การบินไทยปรับเลี่ยงเส้นทางบินผ่านน่านฟ้าไต้หวัน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)  แจ้งว่า ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้มีการออกประกาศเตือนสายการบินของไทย ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการบินเหนือน่านฟ้าไต้หวัน หลังจากที่สาธารณรัฐประชาชนจีนออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (NOTAM) และได้เตือนสายการบินที่ดำเนินการในเอเชียให้หลีกเลี่ยงเส้นทางบินรอบๆ ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 4-7 สิงหาคม  65 นั้นทาง สายการบินไทย   ได้ปรับเส้นทางบินที่บินสู่ประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี โดยทำการบินผ่านน่านฟ้าประเทศฟิลิปปินส์เป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเส้นทางบินดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือตรวจสอบตารางการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การบินไทย ทำการบินเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-ไทเป สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน ออกจากกรุงเทพฯ ทุกวันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี และศุกร์ (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน  65 เป็นต้นไป ทำการบินทุกวัน)