การท่าเรือเปิดโกดังสเตเดียมบริการประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19ในคลองเตย

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ได้รับการประสานจากนางศิลปะสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อขอใช้พื้นที่โกดังสเตเดียมเป็นจุดบริการประชาชนในการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด 19 เป็นจุดที่ 3 (พื้นที่คลองเตย) ซึ่งการท่าเรือฯ พร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดพื้นที่ดังกล่าว เพื่อใช้สำหรับการให้บริการพี่น้องชาวชุมชน โดยได้ประสานสำนักงานเขตคลองเตย สำนักอนามัย ศูนย์สาธารสุข 41 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมทั้งในการกำหนดทางเข้า-ออก จุดพักคอย การดำเนินการจัดทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และการแจกบัตรคิว การกำหนดช่วงเวลาในการเข้ารับบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดในการเข้ารับบริการ โดยจะสามารถเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 นี้