การท่าเรืองดให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือศุกร์ที่ 24 กันยา เนื่องในวันหยุดเป็นกรณีพิเศษ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามประกาศของคณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จึงขอแจ้งงดให้บริการเนื่องในวันหยุดดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทสายการเดินเรือ หรือ ตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้าหรือ ตัวแทนเจ้าของสินค้า ที่มีความประสงค์จะทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าที่ท่าเรือกรุงเทพ (ทกท.) ระหว่างวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. ถึงวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. สามารถแสดงความจำนงล่วงหน้าภายในเวลา 14.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เพื่อ ทกท. จะได้จัดพนักงาน และเครื่องมือทุ่นแรงเตรียมไว้ให้บริการ

ทั้งนี้ หากบริษัทสายการเดินเรือหรือตัวแทนเรือ เจ้าของสินค้าหรือตัวแทนเจ้าของสินค้าไม่ได้แจ้ง ขอทำการบรรทุกขนถ่ายและขนส่งสินค้าหรือตู้สินค้าไว้ล่วงหน้า ทกท. จะงดให้บริการในวันและเวลาดังกล่าว