กัมพูชารับรองใช้กรณีฉุกเฉิน “ยาโมลนูพิราเวียร์”

.ตัดหน้าสหรัฐฯหลัง FDA เตรียมพิจารณาเดือนธ.ค.นี้

.สาธารณสุขกัมพูชายันปลอดภัย-มีประสิทธิภาพรักษาสูง

.ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกของการรักษาผู้ป่วยโควิด-19

หนังสือพิมพ์ Khmer Times รายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาได้อนุมัติการใช้ยาโมลนูพิราเวียร์สำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เป็นกรณีฉุกเฉินแล้ว ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐ (FDA) ยังไม่ได้อนุมัติแต่อย่างใด

กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา แถลงว่า โมลนูพิราเวียร์เป็นยาที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 แต่การใช้ในช่วงที่โควิด-19 ระบาด ยังคงเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษา ซึ่งจะต้องมีการวิจัยและการประเมินผล และอยู่ภายใต้การจัดอันดับความเร่งด่วนของรัฐบาลกัมพูชา


ทั้งนี้ ยาโมลนูพิราเวียร์ ที่ได้รับการอนุมัติจากกัมพูชาดังกล่าว เป็นยาที่ผลิตจากบริษัท Mylan Laboratories Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทยาของอินเดีย
ส่วนในสหรัฐนั้น บริษัทเมอร์ค แอนด์ โค ซึ่งเป็นผู้ผลิตยาโมลนูพิราเวียร์ ได้ยื่นขออนุมัติต่อ FDA เมื่อวันที่ 11 ต.ค.64 และคาดว่า จะได้รับการอนุมัติในช่วงต้นเดือนธ.ค.64

คณะกรรมการที่ปรึกษาของ FDA ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอก จะจัดการประชุมในวันที่ 30 พ.ย.นี้ เพื่อหารือกันว่า จะอนุมัติการใช้ยาโมลนูพิราเวียร์เป็นกรณีฉุกเฉินหรือไม่ ก่อนที่จะทำรายงานเสนอความเห็นแก่ FDA หากอนุมัติ จะเป็นการปูทางให้ FDA อนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไป โดยที่ผ่านมา FDA มักมีมติสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการที่ปรึกษา แม้ว่าโดยหลักการแล้ว FDA ไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการที่ปรึกษา