กอช. จับมือ กยศ. ชวนนักศึกษาออมเงิน ขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท เป็นทางเลือกนับชั่วโมงจิตสาธารณะ 1 ชั่วโมงต่อเดือน

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) บูรณาการทำงานร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ส่งเสริมการออมเงินกับ กอช. ไว้ใช้ในอนาคต เพื่อสร้างความตระหนักถึงการวางแผนทางการเงิน บริหารจัดการเงินของตนเองตั้งแต่วัยเรียน โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษา สมัครเป็นสมาชิก กอช. ขั้นต่ำ ครั้งละ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐตามช่วงอายุ สูงสุด 1,200 บาทต่อปี ซึ่งการออมสามารถออมได้เดือนละ 1 ครั้ง และเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถสะสมชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 1 ชั่วโมงต่อเดือน สำหรับผู้ที่สนใจตรวจสอบสิทธิ์และคุณสมบัติ สมัครสมาชิกหรือส่งเงินออมสะสมได้ที่แอปพลิเคชัน กอช. หรือระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) กอช. กรอกรหัสโครงการว่า “กยศ.” และนำส่งเงินออมสะสมตามจำนวน

ทั้งนี้ กอช. จัดกิจกรรมร่วมส่งเสริมการออม เพื่อให้เข้ากับสื่อโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดคลิปวิดีโอ ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok ในหัวข้อ “กอช. คืออะไร” ชิงเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาทต่อสัปดาห์ซึ่งหัวข้อการประกวดมีทั้งหมด 6 หัวข้อ หัวข้อละ 4 สัปดาห์ แจกรางวัล ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก กอช. หรือ เว็บไซต์ กอช. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 ได้