กสิ­­­­­กรไทย ชู “K BIZ ดิจิทัล แบงกิ้ง” ตัวช่วยจัดการเงินเอสเอ็มอี ตอบโจทย์โลกการค้ายุคดิจิทัล

  • ชูจุดเด่น K BIZ ช่วยแก้ไขปัญหาที่เจ้าของธุรกิจพบบ่อยๆ 
  • ทั้ง “ลดต้นทุนบริหารจัดการ – เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน 
  • ตั้งเป้ามีลูกค้าใหม่ใช้บริการ K BIZ รวม 2 แสนราย 

นายพิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการต้องมีการปรับตัวอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา ทั้งการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 และยังพบกับความท้าทายของดิจิทัลเทคโนโลยี และพฤติกรรมของผู้บริโภค ทำให้ธุรกิจต่างต้องปรับตัวกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากการวางกลยุทธ์การขาย การตลาด ยังต้องคำนึงถึงการบริหารจัดการข้อมูลทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รวมถึงการลดต้นทุน มีการใช้ช่องทางดิจิทัลกันอย่างแพร่หลาย เช่น ร้านค้าออนไลน์ โดยในปี 2563 พบว่า ตลาดอีคอมเมริซ์ไทยเติบโตมากถึง 81% มากกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 35% โดยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อการเติบโตของการทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลของลูกค้ารายย่อยที่ทำธุรกิจ และลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง โดยมีมูลค่าธุรกรรมรวมกว่า 294,000 ล้านบาท มากกว่าช่วง 2 ปีก่อนเกิดเหตุการณ์โควิด-19 ถึง 46% 

“ ธนาคารกสิกรไทย จึงได้ยกระดับบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ (K-Cyber for SME) และ K-Cyber สู่การเป็นดิจิทัล แบงกิ้ง แพลตฟอร์มเต็มรูปแบบในชื่อใหม่ว่า K BIZ  เพื่อให้บริการกับลูกค้ารายย่อยที่ทำธุรกิจและลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กถึงกลาง รวมกว่า 5 แสนราย”

สำหรับแนวทางการพัฒนาบริการ K BIZ เพื่อตอบโจทย์การจัดการธุรกิจให้คล่องตัวขึ้นในโลกยุคนี้ที่เชื่อมต่อถึงกันตลอดเวลา และช่วยแก้ไขปัญหาที่เจ้าของธุรกิจพบบ่อยๆ ได้แก่ 1) เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการต่างๆ ทั้งลดต้นทุนการบริหารจัดการเงินสด ลดเวลา ลดข้อจำกัดด้านสถานที่และอุปกรณ์ในการใช้งาน (Multi-Device)   2) พัฒนาระบบที่สามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้หลายคน เพื่อช่วยทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้ เพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน (Multi-User) 3) รองรับการทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ โดยมีบริการโอนเงินต่างประเทศเพิ่มความสะดวกในกับลูกค้าที่มีการทำธุรกิจกับคู่ค้าต่างประเทศ 4) เพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยในการทำธุรกรรมด้วยระบบยืนยันตัวตนที่ได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ธนาคาร ตั้งเป้าจะมีลูกค้าใหม่ใช้บริการ K BIZ เพิ่มขึ้น 2 แสนราย    โดยธนาคารกสิกรไทยจะพัฒนาบริการและเครื่องมือการจัดการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้ลูกค้าได้มีตัวช่วยการดำเนินธุรกิจที่ตอบสนองการทำธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างทันท่วงที