กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมกิจกรรมเปิดบูธจิตอาสา ในงานวันแม่แห่งชาติ“รักเอย รักลูก ” ณ ท้องสนามหลวง

  •  แจกลูกฟุตบอลและสินค้าภูมิปัญญาไทย
  • โครงการ คิง เพาเวอร์ ไทยเพาเวอร์ พลังคนไทย

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ร่วมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในงาน “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอย รักลูก” 12-14 สิงหาคมนี้ ณ ท้องสนามหลวง โดยเชิญชวนประชาชนร่วมชมบูธนิทรรศการคิง เพาเวอร์ ไทยเพาเวอร์ พลังคนไทย พร้อมรับแจกลูกฟุตบอลและสินค้าจากภูมิปัญญาไทย

ทั้งนี้กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ หนึ่งในภาคเอกชนที่ได้ร่วมออกบูธกิจกรรมในงานดังกล่าว จึงได้นำ “ลูกฟุตบอล”ภายใต้โครงการ “คิง เพาเวอร์ ไทยเพาเวอร์  พลังคนไทย” พร้อมด้วยสินค้าจากภูมิปัญญาไทย ที่ทาง คิงเพาเวอร์ ให้การสนับสนุนและนำเผยแพร่ออกสู่สายตาชาวโลกมาโดยตลอด พร้อมแจกลูกฟุตบอล และสินค้าจากภูมิปัญญาไทย นำมาแจกให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน เพียงนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนรับสิทธิโดย 1 สิทธิ ต่อ 1 ครั้ง  ตลอดการจัดงาน

พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วไปในการริเริ่มทำสิ่งต่างๆ คิง เพาเวอร์ จึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ร่วมชมนิทรรศการของ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ที่ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชน คนไทยให้ได้ไปแสดงศักยภาพบนเวทีโลก ภายใต้โครงการ “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์  พลังคนไทย” ที่มุ่งเน้นสนับสนุนใน ๓ ด้านหลักได้แก่ ด้านกีฬา (SPORT POWER), ด้านดนตรี(MUSIC POWER), และด้านชุมชน (COMMUNITY POWER) โดยเนื้อหาโครงการฯ จะถูกนำมาแสดงเผยแพร่ในรูปแบบนิทรรศการเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชมงาน

โดยจัดแสดงในรูปแบบบอร์ดและสื่อวีดิทัศน์ สำหรับประชาชนที่สนใจร่วมกิจกรรมภายในบูธคิง เพาเวอร์สามารถรับแจกลูกฟุตบอล และสินค้าจากภูมิปัญญาไทย โดยแจกทุกวัน วันละ 1,600 ชุดเวลา 10.00-13.00 น. และ 14.00-17.0-00 น. ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม นี้