“กลุ่มซีพี” แถลงการณ์ขอบคุณศาลฯ ชี้ขาดให้ความเป็นธรรมคดีประมูลพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา

  • พร้อมกราบขออภัย คณะกรรมการคัดเลือกณ รวมถึง “กองทัพเรือ”
  • เผยจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ฟ้องร้อง ย้ำทำไปด้วยความจริงใจ อยากชวนพัฒนาประเทศ

จากกรณีที่วันนี้ (10 ..63) ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้กลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร (กลุ่มซีพีได้กลับเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน “โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก” วงเงิน 2.9 แสนล้านบาท

ในการนี้กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้ง และพันธมิตร ซึ่งประกอบไปด้วย 1. บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด 2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท การช่าง จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท บี.กริม จอยน์ เวนเจอร์ โฮลดิ้งจำกัด และ 5. Orient Success International Limited ได้ออกแถลงการณ์ว่า

ขอขอบพระคุณศาลปกครองสูงสุดที่ให้ความเป็นธรรม ทำให้กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้ง และพันธมิตรได้กลับเข้าสู่กระบวนการตามสิทธิ์ที่พึงมีในการเข้าร่วมประมูลโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยพร้อมยอมรับผลการคัดเลือกและเคารพกฎกติกาการประมูลที่โปร่งใสเป็นธรรม และไม่ว่าผลการคัดเลือกจะออกมาเป็นเช่นไร กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งและพันธมิตรยินดีที่จะให้การสนับสนุนในทุกมิติเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วง เนื่องจากตระหนักดีว่าโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมแก่ประเทศไทย

พร้อมกันนี้ต้องกราบขออภัยคณะกรรมการคัดเลือกฯ รวมไปถึงกองทัพเรือ ที่กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งและพันธมิตรมีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อรักษาสิทธิ์ที่พึงมีตามกฏหมาย  แต่ทั้งนี้ขอยืนยันด้วยความจริงใจว่า กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งและพันธมิตรมีความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างมากที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการนี้ เพราะต้องการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาล

ในการนี้กลุ่มกิจการค้าร่วมธนโฮลดิ้งและพันธมิตรจึงได้ผนึกกำลังนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญของแต่ละองค์กรซึ่งล้วนเป็นบริษัทชั้นนำระดับสากล มาช่วยกันสร้างสรรค์และขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทย โดยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า การรวมพลังครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย