กลุ่มจีพีเอสซี จับมือภาคีเครือข่ายปลูกป่าชุมชน ฟื้นฟูระบบนิเวศ-ลดโลกร้อน

  • ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน”
  • เพื่อปลูกและบำรุงรักษาป่าที่อยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม
  • สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศของพื้นที่ป่าชุมชน

นายสุรจิตร บัวเทิง ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสปฏิบัติการผลิตและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าพื้นที่อื่น บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า ในฐานะผู้แทนกลุ่มจีพีเอสซี ร่วมกับภาคีเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ 6 กรมป่าไม้ จ.ระยอง สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอชลบุรี และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมปลูกป่าภายใต้โครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ต่อเนื่องปีที่ 2 เพื่อปลูกและบำรุงรักษาป่าที่อยู่ใกล้แหล่งอุตสาหกรรม ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศของพื้นที่ป่าชุมชนใน จ.ชลบุรี และช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้ปลูกต้นไม้เพิ่ม จำนวน 500 ต้น ชนิดพันธุ์ไม้ป่า  5 ชนิด บนพื้นที่ 11 ไร่ บริเวณ ป่าชุมชนบ้านศิริอนุสรณ์ ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี