กรุงไทยปรับเวลาการลงทะเบียนใหม่ ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com

ธนาคารกรุงไทย ปรับเวลาการลงทะเบียนใหม่
ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 เม.ย. 63 เป็นต้นไป
เปิดลงทะเบียนมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.59 น. ของทุกวัน
เพื่อพัฒนาระบบการลงทะเบียนให้ดียิ่งขึ้น