กระทรวงเกษตรฯ หารือ ส.อ.ท. ลุยตั้งคณะ กรอ.กษ. ยกระดับภาคเกษตรไทย

“ธรรมนัส” เชิญ ส.อ.ท. ร่วมหารือหนุนภาคเกษตรไทย พร้อมตั้งคณะกรรมการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนด้านการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่

  • ชี้ ส.อ.ท. ถือเป็นกลไกที่มีบทบาทสำคัญ ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
  • เชื่อคณะ กรอ.กษ. ชุดนี้ จะเป็นพลังที่เข้มแข็ง เพื่อการพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร
  • ด้าน ส.อ.ท. เสนอ 4 แนวทาง ยกระดับภาคการเกษตรไทยร่วมกัน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือร่วมระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ที่นำโดยนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่า การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล และยกระดับภาคการเกษตรไทยให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนเป็นกำลังสำคัญ ทางกระทรวงเกษตรฯ จึงมีแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนด้านการเกษตร (กรอ.กษ.)

ทั้งนี้ ส.อ.ท. ถือเป็นกลไกที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร โดยวันนี้จึงได้เชิญทาง ส.อ.ท. มาเพื่อหารือและเข้าร่วมในคณะ กรอ.กษ. โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการประสานหารือร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา

ร.อ.ธรรมนัส กล่าวต่อว่า สำหรับประเด็นสำคัญที่ร่วมหารือในครั้งนี้ เป็นการหารือร่วมกันในประเด็นการส่งเสริมอาชีพให้กับแรงงานเกษตรที่เดินทางกลับจากประเทศอิสราเอล ซึ่งได้มีการลงนาม MOU ร่วมกันเมื่อวันที่ 8 พ.ย.66 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรจากแรงงานอิสราเอล สู่การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ อันเป็นการยกระดับแรงงานภาคการเกษตร ด้วยความรู้เกษตรสมัยใหม่ ประสบการณ์ และความชำนาญของแรงงานจากอิสราเอล

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และ ส.อ.ท. ในคณะ กรอ.กษ. ชุดนี้จะเป็นอีกพลังที่เข้มแข็งในการพัฒนาความร่วมมือด้านการเกษตร ตลอดจนสนับสนุนนโยบายรัฐบาลให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ โดยการใช้ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้วางเป้าหมายยกระดับภาคเกษตร และช่วยเหลือเกษตรกรไทย

โดยไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้กับแรงงานเกษตรที่เดินทางกลับจากอิสราเอลในขณะนี้ ตลอดจนการเสริมศักยภาพเกษตรกร และยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง เพื่อให้เกษตรกรกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่นคง

ด้านนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. กล่าวว่า ในโอกาสนี้ ทาง ส.อ.ท. มีความพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดตั้ง กรอ.กษ. อีกทั้งยังได้เสนอ 4 แนวทาง เพื่อยกระดับภาคการเกษตรไทยร่วมกัน ได้แก่

1.ยกระดับวัตถุดิบการเกษตร ใช้มาตรฐานของไทย เช่น GAP และส่งเสริมการสร้างผู้ตรวจประเมินในระบบ Supplier Audit การรับรองไม้เศรษฐกิจ TFCC

2.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมเทคโนโลยีการสกัด เพิ่มมูลค่ากลุ่มสุขภาพและความงาม และเชื่อมโยงความต้องการของอุตสาหกรรม ด้วยโครงการ SAI (Smart Agriculture Industry)

3.การบริหารจัดการน้ำ และการนำวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตรกลับมาใช้ประโยชน์ในแนวทาง Circular Economy

4.การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคการเกษตร โดยสร้างและกำหนดมาตรฐานการปลูกสวนพืชเศรษฐกิจ ให้สามารถซื้อขายคาร์บอนเครดิต ส่งเสริมการใช้ ฺBio control, Bio fertilization รวมทั้งสร้างและกำหนดมาตรฐานการปลูก ส่งเสริมการปลูกไม้พื้นเมืองดูดซับคาร์บอน ขยายการขายคาร์บอนเครดิต

“ส.อ.ท. พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร เพื่อต่อยอดและขยายผลในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบการรวมกลุ่มและความร่วมมือทางธุรกิจ ตลอดจนเครือข่ายธุรกิจเกษตรกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งจะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรมีมูลค่าสูงตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” นายเกรียงไกร กล่าว