กระทรวงอุตสาหกรรม เยียวยาผู้ประกอบการได้รับผลกระทบโควิด

  • สมอ.ขานรับทันทียกเว้นค่าตรวจโรงงานและค่าธรรมเนียม
  • ใบอนุญาตประกอบกิจการต่ออีก 1 ปี
  • สามารถแจ้งได้ที่เฟซบุ้คของสมอ. ได้ทันที

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม  เปิดเผยถึงมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯจัดหา  มาตรการเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้สามารถฟื้นฟูกิจการได้เร็วขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นมาตรการเดิมจากปี 2563 ที่ขยายเวลาต่อเนื่อง        

ล่าสุดสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการตรวจโรงงานเพื่อการขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม( มอก.) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมาตรการยกเว้นค่าตรวจโรงงานเพื่อการขออนุญาต มอก. มีอัตราค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายให้ สมอ. 10,000 บาทต่อวัน และสมอ.  มีผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตรวม 10,000 ราย ทั้งผู้ทำและผู้นำเข้า คาดว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกอบการเป็นมูลค่ารวม 100 ล้านบาท โดยมีผลไป จนถึงวันที่ 30 เม.ย.2565

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ยังมีมาตรการเยียวยาอื่นๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี( ครม. ) มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต มอก. และใบแทนใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมใบรับรองระบบงานไอเอสโอ  สำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง หาก ครม. มีมติเห็นชอบแล้ว สมอ.จะดำเนินการต่อไปในทันที

  “แม้ว่าขณะนี้ สมอ. จะปฏิบัติงานภายในที่พัก( Work from Home )รวม 90% ของบุคลากรของสมอ. เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ไม่กระทบต่อการให้บริการผู้ประกอบการและประชาชน เพราะยังสามารถติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ ภายใน สมอ. ผ่านทางระบบออนไลน์ ทั้งการออกใบอนุญาตทำและนำเข้าสินค้าควบคุม  การตรวจสอบพิกัดศุลกากร  การตรวจติดตามสินค้าไม่ได้มาตรฐาน  การตรวจสอบและรับรองระบบงาน  การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  และการสืบค้นข้อมูลมาตรฐาน  รวมทั้งการจำหน่ายหนังสือ มอก.  หรือหากต้องการแจ้งเบาะแสหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดอื่นๆ สามารถเข้าไปที่เฟซบุ้คแฟนเพจของ สมอ. Log in to Facebook”  

#Thejournalistclub #สมอ.