กระทรวงอุตสาหกรรมจัดงานยักษ์ด้านเทคโนโลยี

  • วันที่14-16ต.ค.นี้ โชว์เทคโนโลยีบริหารน้ำ-น้ำเสีย
  • นำเสนอปั๊มอัจฉริยะสุดยอดในอาเซียน
  • ตั้งเป้าปี65มีเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ37จังหวัด

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรมเปิดเผยว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้กำหนดจัดงาน “Pumps and Valves Asia 2021 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางด้าน ปั๊ม วาล์ว ท่อ ข้อต่อ และงาน “Thai Water Expo 2021” ที่ เป็นงานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียระหว่างวันที่  14-16 ต.ค. นี้ โดยงานดังกล่าว เป็นเวทีจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงฯ และบริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จำกัด

 สำหรับงานดังกล่าว เป็นงานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุดในอาเซียน โดยปีนี้ได้รวบรวมเทคโนโลยีปั๊มอัจฉริยะ (Smart Pump) ที่เป็นตัวกำหนดอนาคตของอุตสาหกรรม พร้อมนำเสนอนวัตกรรมล่าสุดที่เกี่ยวข้อง อาทิ การบำรุงรักษาปั๊มเชิงรุก การวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด ช่วยลดเวลาทำงาน ประหยัดพลังงาน ประหยัดต้นทุน นำเสนอแพลตฟอร์มโซลูชั่นและเทคโนโลยีล่าสุดของปั๊มวาล์ว และอุปกรณ์ทันสมัย ให้กับผู้เยี่ยมชมงานและผู้ซื้อคุณภาพจากทั่วประเทศไทยและทั่วโลกผ่านการจัดงานแบบไฮบริดทั้งบนพื้นที่จัดงาน และออนไลน์ 

 นอกจากนี้ การระบาดของโควิด-19 ทำให้ กรอ.มีแผนพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยการส่งเสริม สนับสนุน ให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีศักยภาพในการแข่งขันและพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับของสากล เน้นเทคโนโลยีการผลิต สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัย วัตถุอันตราย และสารเคมี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและพันธกรณีข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม จะให้การสนับสนุนผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town) ให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้ประเทศไทยมีต้นแบบเมืองน่าอยู่คู่อุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 40 พื้นที่ ใน 37 จังหวัด โดยร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาในพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นและมีศักยภาพในการพัฒนา รวมทั้งเขตประกอบการและสวนอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อมุ่งมั่นยกระดับอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน และอยู่ร่วมกับประชาชนได้ด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีคุณค่าต่อสังคม (Eco Factory plus Social Value : Eco Factory+SV) และอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการบริหารจัดการของเสียในกระบวนการผลิตอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี 2565 

#Thejournalistclub #โควิด19 #วัคซีนโควิด #กระทรวงอุตสาหกรรม