กรมเจ้าท่า ออกคำสั่งเร่งกู้เรือ “ป.อันดามัน 2” ตู้สินค้าให้เสร็จใน 15 วัน

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • พร้อมเร่งสำรวจสภาพใต้น้ำวางแผนการดูดน้ำมันขึ้นภายใน 7 วัน 
  • เผยเรือมีใบอนุญาตใช้เรือถูกต้อง ผ่านการตรวจสภาพตามมาตรฐาน 
  • แต่ไม่มีประกันเหตุไม่อยู่ในข่ายทำประกันโดยอยู่ระหว่างศึกษาเพิ่มเติม

วันนี้ (28 ม.ค.65) นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (จท.) ด้านปลอดภัย เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเรือ ป.อันดามัน 2 ที่เกิดเหตุอับปาง บริเวณอ่าวไทย ว่า กรมเจ้าท่า มีหน้าที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล ได้ทำการออกติดตามประเมินการกระจายน้ำมันบริเวณชายฝั่ง ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง เพื่อสกัดกั้นน้ำมันไม่ให้กระจายตัวและสร้างผลกระทบต่อชายฝั่ง 

โดยกรมเจ้าท่า ได้ออกคำสั่งให้บริษัทฯ กู้เรือ พร้อมกู้ตู้สินค้าให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน ความรุนแรงจัดอยู่ในระดับTier 2 โดยกรมเจ้าท่า จะดำเนินการบูรณาการการทำงานร่วมกับกองทัพเรือ และทางบริษัทฯ จะทำการจ้างผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการภายใต้ความปลอดภัยและลดผลกระทบทางด้านแวดล้อมในทะเลให้น้อยที่สุด ซึ่งเจ้าของเรืออยู่ระหว่างดำเนินการและได้ดำน้ำสำรวจสภาพตัวเรือแล้ว พร้อมสั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร ออกประกาศเตือนชาวเรือ ให้ระวังการเดินเรือใกล้บริเวณที่เรือจมอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการดำเนินงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองทัพเรือ ได้ทำการจัดส่งยานสำรวจใต้น้ำบริเวณที่เรือจมภายหลังสำรวจและได้ข้อมูลสภาพใต้น้ำแล้ว จะประเมินและวางแผนการดูดน้ำมันขึ้นภายใน 7 วัน กรมควบคุมมลพิษดำเนินการประเมิน model สถานการณ์คราบน้ำมันรั่วไหล แจ้งว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชายฝั่งและจากการตรวจสอบข้อมูลของเรือ ป.อันดามัน 2 พบว่าไม่มีการทำประกันภัย การปฏิบัติการ จึงต้องพิจารณาประกอบในฐานผู้ประสบภัย

ในส่วนการขจัดคราบน้ำมัน กรมเจ้าท่า ได้เตรียมพร้อมทุ่นกักน้ำมันไว้จำนวน 600 เมตร เพื่อป้องกันพื้นที่อ่อนไหวและสารสลายคราบน้ำมันจำนวน 600 ลิตร โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างคราบน้ำมัน พร้อมกันนี้ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร ได้นำเรือตรวจการณ์เจ้าท่า1302 และเจ้าหน้าที่ สำรวจค้นหาคราบน้ำมันและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

สำหรับ เรือ ป.อันดามัน 2 เป็นประเภทเรือสนับสนุนการประมงในการขนถ่ายน้ำมันดีเซล จะมีการจอดกลางทะเลเป็นระยะเวลาหลายเดือน ทางกรมเจ้าท่า โดยสำนักมาตรฐานเรือ มีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยตัวเรือ พร้อมพิจารณากำหนดกรอบมาตรฐานเรือ การตรวจสภาพตัวเรือ การต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมเจ้าท่ากำหนด ในด้านการประกันภัย จากการประสาน กับบริษัทประกันภัย เรือประเภทนี้ไม่เข้าข่ายการทำประกันภัย สำนักกฎหมายกรมเจ้าท่า อยู่ในขั้นตอนศึกษาข้อกฎหมายให้เรือประเภทนี้ ทำประกัน กรณีหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำอีก จะช่วยให้ทางราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการได้สะดวกยิ่งขึ้น

ทั้งนี้กรมเจ้าท่า เตรียมพร้อมและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาความปลอดภัยทางทะเล รวมถึงการดูแลป้องกันรักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล จากคราบน้ำมัน ไม่ให้กระทบกับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำและประชาชนโดยรอบ ถือเป็นการร่วมมือแบบบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ศรชล. กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมประมงจังหวัดชุมพร ในการปฏิบัติภารกิจกู้เรือ ป.อันดามัน 2 พร้อมการดำเนินการขจัดคราบน้ำมันให้ประสบผลสำเร็จ เร่งฟื้นคืนท้องทะเลให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และนายอธิรัฐ รัตนเศรษฐรมช.คมนาคม มีนโยบายให้กรมเจ้าท่า กำกับ ควบคุม และตรวจสอบ กรณีเรือ ป.อันดามัน 2 ที่เกิดเหตุอับปางบริเวณอ่าวไทย ให้เกิดความปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทะเลให้น้อยที่สุด