กรมเจ้าท่าคุมเข้มความปลอดภัยทางน้ำทั่วประเทศ ย้ำ!! เรือโดยสารต้องพร้อม อุปกรณ์ประจำเรือต้องครบ

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า(จท.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายวิเชียร เปมานุกรรักษ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านปฏิบัติการ) กำกับ ดูแล ตรวจตราความปลอดภัยทางน้ำ เน้นย้ำประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องสวมใส่เสื้อชูชีพขณะเดินทางทางน้ำตลอดเวลา ซึ่งนอกจากมาตรการด้านความปลอดภัยทางน้ำ กรมเจ้าท่า ยังได้จัดเรือตรวจการณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจตรา อำนวยความสะดวก อย่างเคร่งครัด โดยเรือต้องมีอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือครบถ้วน ผู้ควบคุมเรือโดยสารต้องมีความพร้อมไม่เสพติดของมึนเมา ท่าเรือต้องปลอดภัยมีอุปกรณ์ประจำท่าเรือ อาทิ พวงชูชีพ พร้อมระบุจำนวนผู้โดยสาร มีการประชาสัมพันธ์การสวมใส่เสื้อชูชีพ และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรืออย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ ได้สั่งการให้สำนักงานเจ้าท่าทั่วประเทศ เร่งตรวจสอบเรือโดยสารทุกลำในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเรือทุกลำ และรายงานให้ทราบ ทั้งนี้ หากพบเห็นความไม่ปลอดภัยทางน้ำ สามารถแจ้งสายด่วนกรมเจ้าท่า 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง