“กรมสมเด็จพระเทพฯ” เสด็จฯพระราชทานเพลิงศพ “ หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล” วันที่อังคาร 26 ตุลาคมนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดี สิริกิจการิณีพิรยพัฒน รัฐสีมาคุณนากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ และได้เข้ารับใช้เบื้องพระยุคลบาท ในฐานะราชเลขานุการในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ณ เมรุหลวง หน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส  ในวันอังคารที่ 26  ตุลาคม  2564 เวลา 14.00 น. 

สำหรับกำหนดการบำเพ็บกุศลออกเมรุ นั้น ราชสกุลดิศกุล ได้แจ้งกำหนดการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล  ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ สิริอายุ 83 ปี ที่ โรงพยาบาลศิริราช  โดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม วันที่ 19 – 21 ตุลาคม วันที่ 22 ตุลาคม สวดพระอภิธรรม  วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม งดสวดพระอภิธรรม  วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม  เวลา 18.00 น. สวดพระอภิธรรม 

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม เวลา 10.00 น. พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบ 7 วัน เวลา 18.00 น. พระธรรมเทศนา โดยพระธรรมพัชรญาณมุนี และสวดพระอภิธรรม  วันอังคาร 26  ตุลาคม  2564 เวลา เวลา 09.00 น. พระสงฆ์​10 รูปบังสกุล เชิญโกศศพแห่เวียนเมรุ แล้วเชิญขึ้นตั้งบนจิตกาธาน  โดย14.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปในการพระราชทานเพลิงศพ   และวันพุธที่ 27 ตุลาคม เวลา 07.00 น. พิธีเก็บอัฐิ

 สำหรับประวัติหม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล นั้นได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งราชเลขานุการในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในปี 2510 ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ และประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระนำแนวพระราชดำริและองค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา ได้นำประสบการณ์จากการทำงานมาพัฒนาพื้นที่ต่างๆมาประยุกต์ใช้ และสร้างพื้นที่ต้นแบบปิดทองหลังพระทั้ง 9 พื้นที่ ใน 12 จังหวัด สร้างกระบวนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ “อยู่รอด พอเพียง ยั่งยืน” จนการดำเนินงานเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างที่ดีของการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมาจนถึงปัจจุบันนี้