กรมศุล-กรมปศุสัตว์-ตำรวจ ร่วมจับกุมเนื้อสุกรแช่แข็งลักลอบนำเข้า มูลค่า เสียหาย 21 ล้านบาท

  • เร่งรัดป้องกันและปราบปรามสินค้าที่ลักลอบนำเข้าประเทศ
  • มีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
  • ส่งผลกระทบเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในประเทศ

 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร  เปิดเผยว่า กรมศุลฯได้ ร่วมมือกับพล.ต.ต. อนันต์ นานาสมบัติ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ต.อ.เชษฐ์พันธ์  กิติเจริญศักดิ์ ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รักษาราชการอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมกันทำการจับกุมเนื้อสุกรแช่แข็งลักลอบ เข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร มีเมืองกำเนิดอิตาลี สเปนและบราซิล น้ำหนักกว่า 100,000 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 21 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังจับกุมขาไก่ มีถิ่นกำเนิดจากประเทศบราซิลและตรุกี 35,000 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 700,000 บาท ณ โกดังเลขที่ 44/1 และ 44/4 หมู่ 3 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

“จากสถิติการจับกุมการลักลอบนำเนื้อสุกรและชิ้นส่วนสุกรที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 ถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งหมด 6 คดีรวม 148,700 กิโลกรัม มูลค่า 30.94 ล้านบาท”

ทั้งนี้ กรมศุลกากรจะเข้มงวดในการจับกุมผู้ที่ลักลอบนำเนื้อสุกรและชิ้นส่วนสุกรมีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในราชอาณาจักรไทยเพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากสารปนเปื้อนและเชื้อ ASF อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้เกษตรกรสามารถผลิตสุกรไทยออกจำหน่ายและผลักดันให้กลไกทางการตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ สำหรับเนื้อสุกรทั้งหมด กรมศุลกากรจะส่งมอบให้กรมปศุสัตว์เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป