กรมศุลกากร รับรางวัล Asia Environmental Enforcement Awards 2021 ด้านความร่วมมือ จากองค์การสหประชาชาติ

  • ขยายผลของกรมศุลกากร “ศุลกากรจีน-เวียดนาม” 
  • ทำให้ตรวจยึดไม้พะยูงจำนวน 733 ท่อน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2564 นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม เป็นผู้แทนกรมศุลกากร เข้าประชุมร่วมกับ UNEP ผ่านโปรแกรม Zoom ในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติ มอบรางวัล Asia Environmental Enforcement Awards 2021 ด้านความร่วมมือ (Collaboration) ให้กับกองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากร จากผลงานการสืบสวนขยายผลของกรมศุลกากร ร่วมกับศุลกากรจีนและศุลกากรเวียดนาม จนทำให้ตรวจยึดไม้พะยูงจำนวน 733 ท่อน