กรมวิชาการเกษตร เปิดตัวห้องทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมาตรฐานมอก. แห่งแรกของไทย

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • เน้นประสิทธิภาพการทำงานเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร 
  • สอดรับนโยบายยกระดับเครื่องจักรกลเกษตรไทย
  • ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  

 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า นอกจากงานวิจัยและพัฒนาด้านพันธุ์พืชแล้วกรมวิชาการเกษตรยังมีงานวิจัย  ค้นคว้า และพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับการผลิตพืชเศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้งยังมีหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผู้ผลิตในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรด้วย   โดยเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมากรมได้รับทราบประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ว่า ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมอก.1428-2560 ตามประกาศฉบับดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการก่อตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ภายใต้มาตรฐาน มอก.1428-2560 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น  เนื่องจากเห็นปัญหาสำคัญว่าเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเป็นเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตชาวนาไทยมาอย่างยาวนานและมีบริษัทผู้ผลิตจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศหลายบริษัทด้วยกันแต่ยังขาดหน่วยงานที่จะทำการทดสอบและรับรองมาตรฐานเครื่องเกี่ยวนวดข้าวซึ่งเป็นที่ยอมรับของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีนโยบายให้ยกระดับเครื่องจักรกลทางการเกษตรของไทยให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  จึงได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าว ภายใต้มาตรฐาน มอก.1428-2560 ตั้งแต่ปี 2562 ณ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น  และเข้าสู่กระบวนการทดสอบห้องปฏิบัติการ มอก.มาจนถึงปี 2563  ปัจจุบันประสบความสำเร็จได้รับการรับรองเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมาตรฐานมอก. แห่งแรกของไทยโดยมีศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่นสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมอก.1428-2560 ตามประกาศสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2564)”

สำหรับการดำเนินการทดสอบรถเกี่ยวนวดข้าวเพื่อประเมินคุณภาพมาตรฐานของรถเกี่ยวนวดข้าวโดยห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องจักรกลเกษตร ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การทดสอบในห้องปฏิบัติการ เช่น  การตรวจสอบคุณลักษณะของเครื่องเกี่ยวนวดข้าว(ส่วนประกอบและการทำ) การตรวจสอบเครื่องหมายและฉลากต่าง ๆ  การชั่งน้ำหนักตัวเครื่องเกี่ยวนวดข้าวเพื่อหาแรงกดต่อพื้นที่    และการทดสอบการเกี่ยวนวดข้าวในภาคสนามซึ่งจะทำการทดสอบการเกี่ยวนวดในแปลงนาที่เตรียมไว้ตามมาตฐานมอก. โดยจะเน้นไปที่ประสิทธิภาพการทำงาน ได้แก่ อัตราการเกี่ยวนวด(ไร่ต่อชั่วโมง) อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เปอร์เซ็นต์การสูญเสียของเมล็ดข้าวเปลือก การวัดความดังของเสียงขณะปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของผู้ควบคุมเครื่องเกี่ยวนวด เป็นต้น

“มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เป็นข้อกำหนดทางวิชาการที่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพในระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุดและได้มาตรฐานตามที่กำหนด   โดยกรมวิชาการเกษตรพร้อมที่จะเปิดให้บริการห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องเกี่ยวนวดข้าวมาตรฐานมอก. แห่งแรกของไทยแก่ผู้ที่สนใจภายในเร็วๆนี้  โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น   โทรศัพท์ 043 255038 และ 081 6943288”  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว

#TheJournalistClub #กรมวิชาการเกษตร