กรมวิชาการเกษตร รุดแก้ปมส่งออกลำไยไปจีนต้องไม่สะดุด

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • จีนแจ้งเตือนตรวจพบศัตรูพืชกว่า 100 ชิปเม้นท์ 
  • เดินหน้าประสานสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
  • แจงแผนปฏิบัติการแนวทางแก้ไขและมาตรการป้องกัน 

นายพิเชษฐ์   วิริยะพาหะ   อธิบดีกรมวิชาการเกษตร   เปิดเผยว่า  ได้รับข้อสั่งการด่วนจากนางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้กรมวิชาการเกษตรเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีที่สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) ได้แจ้งเตือนปัญหาการตรวจพบเพลี้ยแป้งในลำไยจากไทยเมื่อวันที่  13 กรกฎาคม 2564  จำนวน 114 ครั้ง  ซึ่งเป็นสินค้าลำไยส่งออกไปจีนที่ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชก่อนหน้านี้  โดยในจำนวนนี้มีสวนถูกแจ้งเตือน จำนวน 100 แห่ง   โรงคัดบรรจุถูกแจ้งเตือน จำนวน 66 แห่ง  แบ่งเป็นในพื้นที่ จ. จันทบุรี 28 แห่ง  จ.สระแก้ว 1 แห่ง จ.เชียงใหม่ 11 แห่ง  และ จ.ลำพูน 26 แห่ง    

ทั้งนี้ จีนได้ขอให้กรมวิชาการเกษตรทำการระงับการส่งออกผลไม้ไปจีนที่ผลิตจากสวนและโรงคัดบรรจุที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวด้วยตนเองก่อน  พร้อมรายงานผลการตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขให้ GACC พิจารณาเห็นชอบจึงจะอนุญาตให้สวนและโรงคัดบรรจุดังกล่าวส่งออกผลไม้ไปสาธารณรัฐประชาชนจีนได้อีกครั้ง   ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรได้จัดประชุมหน่วยงานภายในกรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและมาตรการป้องกันครอบคลุมตั้งแต่ที่สวน  โรงคัดบรรจุ  และด่านตรวจพืช เสนอให้ฝ่ายจีนพิจารณา  ซึ่งขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้ประสานให้สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง  ขอนัดหมายการประชุมเจรจากับ GACC ด้วยระบบ Zoom  แล้ว   

อย่างไรก็ตาม  กรมวิชาการเกษตรได้จัดประชุมกับผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ลำไยภาคตะวันออก   เพื่อแจ้งให้ทราบถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นแล้วและชี้แจงแนวทางและมาตรการต่างๆ ของกรมวิชาการเกษตรในการส่งออกลำไยในฤดูกาลผลิตนี้    รวมทั้งชี้แจงให้ทราบถึงข้อกังวลของจีนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในไทย  จึงขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการเคร่งครัดในการตรวจสอบและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปพร้อมๆ กับการเข้มงวดตรวจสอบศัตรูพืชด้วยไม่ให้ปนเปื้อนไปกับสินค้าด้วย 

#TheJournalistClub #โควิด19 #วัคซีนโควิด #ล็อกดาวน์ #กรมวิชาการเกษตร #ลำไย