กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึก ธ.ก.ส. ขับเคลื่อนนโยบาย ใช้ไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ

  • ระบุ ก.ค.นี้ เตรียมลงพื้นที่ จ.อุทัยธานี ให้ความรู้เกษตรกร
  • หวังส่งเสริมเกษตรกรชาวบ้านปลูกไว้ในที่ดินขอตนเอง
  • ลั่นกรมฯพร้อมให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ

..ปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เร็วๆนี้ กรมฯเตรียมลงพื้นที่จังหวัดต่าง  เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการใช้ไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยจะร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) โดยทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมมือขับเคลื่อนการนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยเฉพาะ ...เป็นธนาคารแรกที่เกษตรกรสามารถนำไม้ยืนต้นที่ปลูกบนที่ดินของตนเองมาเป็นหลักประกันการกู้เงินตาม ...หลักประกันทางธุรกิจฯ ดังนั้น ความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้เกษตรกรและประชาชน ตระหนักถึงประโยชน์ของการปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเองได้มากขึ้น 

ปัทมาวดีบุญโญภาส

ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่า เกษตรกรและประชาชนให้ความสนใจปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเองมากขึ้น หลังจากทราบว่าสามารถนำไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันการขอสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจได้

..ปัทมาวดี กล่าวว่า ทั้ง 2 หน่วยงานเตรียมลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ในเดือน ..นี้ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและประชาชนปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินของตนเอง รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดโครงการธนาคารต้นไม้ของ ..และแนวทางการใช้ไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ให้แก่เกษตรกรหรือประชาชนที่ต้องการใช้ไม้ยืนต้นมาเป็นหลักประกันซึ่งปัจจุบันข้อมูล  วันที่ 19 มิ.. 2563 มีผู้ขอนำไม้ยืนต้นมาจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจแล้ว 104,571 ต้นเป็นไม้ประเภทยาง ยางพารา ต้นสัก และยูคาลิปตัส มูลค่ารวม 131,051,400 บาท

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ โทร. 0 2547 4944 e-Mail : [email protected] สายด่วน 1570 www.dbd.go.th และ ...ทุกสาขาทั่วประเทศ.