กรมธนารักษ์ ยุคดิจิทัล เตรียมเปิดแอปพลิเคชั่น ให้บริการผู้เช่าที่ราชพัสดุ

  • หวังลดความยุ่งยากประชาชน
  • การเดินทางมาติดต่อที่หน่วยงานราชการ

นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ได้ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อลดขั้นตอนการให้บริการระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน รวมทั้งอำนวยความสะดวก เพิ่มความรวดเร็วให้แก่ประชาชนที่ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางเข้ามาติดต่อราชการ โดยเตรียมนำออกมาใช้งานทั้งหมด 4 แบบ  ดังนี้

1.ทางแอปพลิเคชัน  เพื่อให้บริการผู้เช่าบนโทรศัพท์มือถือ  โดยให้บริการผู้เช่าในการสอบถามรายละเอียด การเช่า อัตราค่าเช่า สัญญาเช่า แปลงที่ราชพัสดุที่เช่า ตรวจสอบรายการที่ต้องชำระเงินในแต่ละงวด โดยสามารถชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต  เดบิต และผ่านบัญชีธนาคารได้ทันที รองรับการยื่นคำร้องขอดำเนินการต่างๆ เช่น คำร้องขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์การเช่า ขอโอนสิทธิ์ สืบสิทธิ์ เป็นต้น รวมถึงติดตามสถานะ และผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ได้  คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการในเดือนพ.ย.นี้

2. ระบบให้บริการส่วนราชการที่ครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ ซึ่งเป็นการให้บริการส่วนราชการ ผู้ครอบครองและผู้ใช้ประโยชน์ ในการสืบค้นข้อมูลที่ราชพัสดุ ที่ส่วนราชการนั้นๆ ครอบครองหรือใช้ประโยชน์อยู่ รองรับการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (ที่ดินและอาคาร) การแจ้งรื้อถอน การขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ  คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนม.ค.64 

3. ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติ เป็นศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์แก่ประชาชนและทุกภาคส่วนในด้านการบริการข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สิน รองรับการสืบค้นราคาประเมินและการรับเรื่องการคัดค้านราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์จากประชาชน ซึ่งมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างกรมธนารักษ์ กรมที่ดิน กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานบันการเงินต่างๆ

“เบื้องต้นจะเปิดให้บริการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 7,826 แห่ง ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสการเข้าใช้งานเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลราคาประเมินเพื่อนำไปเป็นฐานในการคำนวณภาษี ซึ่งคาดว่าจะให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำการลงทะเบียนเพื่อรับรหัสการเข้าใช้งานได้ภายในเดือนส.ค.63 และจะเปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สินภายหลังจากที่กรมธนารักษ์ประกาศบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน รอบบัญชี 64-67 ในวันที่1ธ.ค.63 และจะสามารถเปิดให้บริการเว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการราคาประเมินทรัพย์สินแห่งชาติได้ในเดือนก.ย.63

และ4.สติ๊กเกอร์ ไลน์ โดยจะทำเป็นภาพนิ่ง จำนวน 24 ภาพเพื่อเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ สร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กร เริ่มนำร่องแจกให้ผู้เช่า ที่ราชพัสดุ จำนวน 7,000 ราย แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในเดือนส.ค.63 และแจกให้ประชาชนทั่วไป ในเดือนพ.ย.63