กรมทางหลวงเปิดทดลองใช้จุดกลับรถบนถนนพระราม 2 ระหว่างซ่อมสะพานกลับรถหน้าโรงพยาบาลวิภารามอำนวยความสะดวก ลดปัญหาการจราจรติดขัดให้กับผู้ใช้ทาง

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้ทำการเปิดทดลองใช้จุดกลับรถชั่วคราวสำหรับรถขนาดเล็ก ที่ กม.37+450 บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 65   ที่ผ่านมา ตามข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่และได้รับการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าลักษณะทางกายภาพของรูปแบบจุดกลับรถไม่มีความเสี่ยง สามารถเปิดให้สัญจรได้ตลอดเวลา ซึ่งจากการทดลองเปิดใช้ยังไม่มีปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุ 

นอกจากนี้ แขวงทางหลวงสมุทรสาครยังได้ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายแจ้งเตือน ทั้งระบบป้ายปรับเปลี่ยนข้อความ (VMS) และป้ายเคลื่อนที่ (Mobile VMS) รวมทั้งติดไฟสัญญาณเตือน ปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง ติดตั้งหลักนำทาง พร้อมติดตั้งแผงกั้นพลาสติกในการจัดช่องจราจรและป้องกันอุบัติเหตุจากรถทางตรง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้จุดกลับรถอีกด้วย 

ทั้งนี้ การเปิดทดลองใช้จุดกลับรถบริเวณดังกล่าว เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนจากการปิดซ่อมสะพานกลับรถบนถนนพระราม 2 ที่ กม.34+000 (สะพานกลับรถหน้าโรงพยาบาลวิภาราม) ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบและเตรียมการก่อสร้าง โดยในวันที่ 29 ก.ย. 65 นี้ จะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระหว่างกรมทางหลวง กับ สภาวิศวกร และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ประชาชนถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการดำเนินการซ่อมแซมสะพานดังกล่าวอีกด้วย  

อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ ในการใช้จุดกลับรถชั่วคราว หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ แขวงทางหลวงสมุทรสาคร โทร. 0 2420 1406