กรมทางหลวงห่วง!หลังพบยอดอุบัติเหตุยังสูง สาเหตุหลักขับเร็วเกินกฎหมายกำหนด

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) กล่าวว่า กรมทางหลวง โดยสำนักอำนวยความปลอดภัย ได้สรุปรายงานข้อมูลอุบัติเหตุบนทางหลวงทั่วประเทศประจำ  เดือนกุมภาพันธ์ 66   พบว่า อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน 1,033 ครั้ง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 177 คน ได้รับบาดเจ็บทั้งสิ้น 856 คน จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุ 1,555 คัน เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของกรมทางหลวงเสียหายประมาณ 10 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุประจำเดือนกุมภาพันธ์  65 จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา 25%  

สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณทางตรง 61% (633 ครั้ง) ทางโค้ง 12% (119 ครั้ง) และทางแยกระดับเดียวกัน 10% (101 ครั้ง) ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่ ได้แก่ รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ 37% (583 คัน) รถยนต์นั่ง 24% (371 คัน) รถจักรยานยนต์ 12% (190 คัน) และรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง) 11% (177 คัน) ซึ่งหากจำแนกตามภาคของการเกิดอุบัติเหตุพบว่าเส้นทางในภาคเหนือเกิดอุบัติเหตุสูงสุด 24% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20% และ กรุงเทพและปริมณฑล 17%  นอกจากนี้ ทางหลวงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางหลวงหมายเลข 7 แขวงคลองสองต้นนุ่น – พิมพา จำนวน 41 ครั้ง  

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้มีมาตรการแก้ไขที่ได้ดำเนินการร่วมกับตำรวจทางหลวงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการตรวจจับความเร็วยานพาหนะทุกประเภทที่วิ่งบนทางหลวงพร้อมทั้งให้แขวงทางหลวงดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยถนน ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญในการลดและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง พักผ่อนให้เพียงพอก่อนการเดินทาง เพื่อความปลอดภัยของท่านและผู้ร่วมทางรวมถึงป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ได้ประสิทธิผลอีกด้วย