กรมทางหลวงชวนขับรถชมวิวถนนสายโรแมนติก“น่าน – ภูลังกา – เชียงราย”

กรมทางหลวงขานรับมาตรการท่องเที่ยวในประเทศ เร่งปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายโรแมนติก “น่าน – ภูลังกา – เชียงราย” ทางหลวงหมายเลข 1148 มั่นใจช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว กระจายรายได้สู่ชุมชน ทำให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

นายสราวุธ   ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง(ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงน่านที่  2 ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา – ผาหลัก ระหว่างกิโลเมตรที่ 0 ถึงกิโลเมตรที่ 50 ในพื้นที่ อำเภอท่าวังผา อำเภอสองแคว และอำเภอเชียงคำ จังหวัดน่าน ระยะทางรวม 50 กิโลเมตร เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและผู้สัญจรไปมา โดยการ ตีเส้นจราจร ทำความสะอาดป้ายจราจร ป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ฯลฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพของทางหลวงและวิสัยทัศน์ในการขับขี่ รองรับการเดินทางท่องเที่ยวบนทางหลวงหมายเลข  1148 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่มีบรรยากาศน่าประทับใจโดยสองข้างทางสวยงาม โรแมนติก สองข้างทางเป็นทิวทัศน์ภูเขา ทุ่งหญ้า และป่าไม้ ลักษณะเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ผิวแอสฟัลต์คอนกรีต มีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมคือ วนอุทยานภูลังกาที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมทะเลหมอกในตอนเช้า  

สำหรับผู้ที่สนใจจะเดินทางไปท่องเที่ยววนอุทยานภูลังกานั้น สามารถใช้เส้นทางสายนี้ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอเมือง จังหวัดน่าน ประมาณ 115 กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 101 สายน่าน – เฉลิมพระเกียรติ ถึงอำเภอท่าวังผา กม.412+324 แยกซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1148 สายท่าวังผา – เชียงคำ บริเวณ กม. 70+000 บ้านปางมะโอ ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดน่าน ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถจอดแวะชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและเก็บภาพความประทับใจได้ตลอดเส้นทางสายนี้