กรมทางหลวงชนบทเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ชิงเงินรางวัล ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1ส.ค.65

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)กล่าวว่า กรมทางหลวงชนบทขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปร่วมส่งประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เนื่องในโอกาสที่ทช. ครบรอบ 20 ปี  เพื่อนำตราสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดมาใช้ในสื่อประชาสัมพันธ์ของ ทช. 

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกรม www.drr.go.th หรือเข้าไปที่เพจ facebook กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 (ปิดรับผลงาน) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : drrlogo@gmail.com 

โดยทช.จะทำการประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 1 กันยายน 2565 ผ่านทางเพจ facebook กรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมและ www.drr.go.th สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยจะได้รับเงินรางวัลรางวัลละ 5,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรจำนวน 2 รางวัล 

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายอภิรักษ์พักวันเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สำนักบริหารกลางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2551 5202 ในวันและเวลาราชการ