กรมทางหลวงชนบทสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง จ.เชียงใหม่ เสร็จสมบูรณ์-มั่นใจเพิ่มศักยภาพระบายปริมาณรถของถนนวงแหวนรอบเมือง ส่งเสริมเศรษฐกิจท่องเที่ยวในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า เพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายปริมาณรถของชุมชน และอำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชน รวมถึงการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงสายหลัก ทช. ทาง ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง อำเภอสันป่าตอง, หางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.3035) ซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และ พร้อมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ก่อสร้างโครงการทางลอดต่างระดับ บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง อำเภอสันป่าตอง, หางดง จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณแยกต้นเกว๋น (เชื่อม ทล.121 และ ทล.1269) รวมระยะทาง 1.830 กิโลเมตร  ได้ดำเนินการก่อสร้างทางลอดคู่ขนาน 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ)กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ความยาว 462.50 เมตร โครงสร้างข้ามคลองชลประทานบนทางแยก กว้าง 70 เมตร ยาว 17 เมตร และก่อสร้างทางเชื่อมบน ทล.121 และ ทล.1269 ขนาด 2 – 4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร พร้อมติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร, ไฟฟ้าแสงสว่าง, เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์ความปลอดภัย และระบบควบคุมการระบายน้ำในทางลอด ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 720.300 ล้านบาท

นายอภิรัฐ กล่าวต่อว่า  เส้นทางดังกล่าว เพื่อแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนสายหลัก เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบน ทล.108 ช่วงผ่านเขตเมืองหางดง, สันป่าตอง และบ้านทุ่งเสี้ยว เนื่องจากถนนสาย ทล.108 เป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมไปยังอำเภอหางดง, สันป่าตอง, จอมทอง และฮอด รวมถึง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนช่วยเพิ่มศักยภาพในการระบายปริมาณรถของถนนวงแหวนรอบเมืองเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอย่างยั่งยืน