กรมชลฯ เร่งกำจัดวัชพืชกีดขวางทางน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพส่งน้ำเกษตรกรช่วงฤดูแล้ง

  • ระดมเครื่องจักรกลเข้าไปกำจัดวัชพืช
  • พร้อมขุดลอกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่
  • เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

วันที่ 10 ธ.ค.65 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ได้กำชับให้สำนักเครื่องจักรกล และโครงการชลประทานทั่วประเทศ นำเครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ เข้าไปเปิดทางน้ำด้วยการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมขุดลอกคลองต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำให้สามารถส่งน้ำให้เกษตรกรได้เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งปี 2565/66 อย่างต่อเนื่อง ได้แก่

จังหวัดกำแพงเพชร โครงการส่งน้ำและบำรุงท่อทองแดง นำเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้างานกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ปริมาณ 50,000 ตัน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง-หนองขวัญ นำเจ้าหน้าที่พร้อมรถขุดดำเนินการเอง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าพร้อมดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ และขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอย 1L-MC กม.11+000 ถึง กม.20+000 อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดอุดรธานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง นำเครื่องจักรกลประเภทรถขุดไฮดรอลิคแบบแบ็คโฮลงโป๊ะ เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล นำเครื่องจักรกลประเภทรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบแบบแขนยาว จำนวน 1 คัน เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองส่งน้ำ 2 ข.ส 7 ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร

จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ นำเครื่องจักรกลประเภทรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบแบบแขนยาว จำนวน 1 คัน เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณคลองระบายใหญ่สุพรรณ 2 ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช

จังหวัดนครนายก นำเครื่องจักรกลประเภทรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบแบบแขนยาว จำนวน 2 คัน เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ บริเวณบริเวณคลองซอย 1.1 ซ้าย ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอเมืองปากพลี และคลองซอย 2 ขวา คลองเหมือง ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก

จังหวัดปราจีนบุรี นำเครื่องจักรกลประเภทรถขุดไฮดรอลิคแบบลงโป๊ะ จำนวน 1 คัน เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ และขุดลอกคลองห้วยโสมง ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี

จังหวัดสิงห์บุรี นำเครื่องจักรกลประเภทรถขุดไฮดรอลิคแบบลงโป๊ะ จำนวน 2 คัน เข้าดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ และขุดลอกแก้มลิงลำโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะดำเนินการขุดลอกคลองและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งน้ำให้กับเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ตามแผนจัดสรรน้ำฤดูแล้งและแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 2565/66 ที่กำหนดไว้