กรมชลประทานส่งน้ำช่วยชาวสวนทุเรียนภาคใต้ตอนบน

  • ส่งรถบรรทุกน้ำพร้อมเครื่องจักรเข้าไปช่วยเหลือ
  • รอดพ้นวิกฤตภัยแล้ง ช่วยรักษาผลผลิตทุเรียน
  • ต้องการความช่วยเหลือติดต่อโทรสายด่วน 1460

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้สั่งการให้สำนักเครื่องจักรกลและสำนักงานชลประทานที่ 14 นำรถบรรทุกน้ำ เครื่องจักร เครื่องมือต่างๆ เข้าไปแจกจ่ายน้ำและขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยปัจจุบันสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆเริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ประกอบกับบางพื้นที่เริ่มมีฝนตกลงมาบ้างแล้ว ทำให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในหลายพื้นที่เตรียมที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนออกจำหน่ายได้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมนี้

สำหรับจังหวัดชุมพร ได้จัดส่งรถบรรทุกน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกร ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก ตำบลสวนแตง อำเภอละแมและตำบลเขาค่าย อำเภอสวี รวม 6 คัน จำนวน 99 เที่ยว คิดเป็นปริมาณน้ำรวมประมาณ 762,000 ลิตร พร้อมกันนี้ ยังได้นำรถแบ็คโฮเข้าขุดลอกตะกอน สระเก็บน้ำประปาในพื้นที่ต่าง ๆ

ด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ส่งรถบรรทุกน้ำเข้าไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่บ้านป่าละอู ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวสวนทุเรียนและพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง จำนวน 79 เที่ยว คิดเป็นปริมาณน้ำ 948,000 ลิตร ส่วนในพื้นที่อำเภอปราณบุรี ได้จัดส่งเครื่องจักร เครื่องมือเข้าไปขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลเขาจ้าวเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ พร้อมส่งรถบรรทุกน้ำ เข้าไปช่วยเหลือชาวสวนทุเรียนเขาจ้าว รวมทั้งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรในพื้นที่อีกด้วยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้วางแผนที่จะสนับสนุน เครื่องจักร เครื่องมือ รถบรรทุก เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะกลับสู่สภาวะปกติ หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อไปยังโครงการชลประทาน  ใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนกรมชลประทาน 1460 ตลอด 24 ชั่วโมง