“กรมควบคุมโรค” รับสมัครล่ามภาษาจีน ได้วันละ 5,000 บาท ช่วยคัดกรองคนจีนเดินทางที่สนามบินนานาชาติ

..ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประชาสัมพันธ์รับสมัครล่ามภาษาจีน สำหรับคัดกรองผู้เดินทางที่ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง และอู่ตะเภา เพื่อทำหน้าที่สัมภาษณ์คัดกรองผู้ที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงร่วมกับเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค กรมควบคุมโรคโดยจะมีทีมดูแลเรื่องอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เช่น หน้ากาก N95 ชุดป้องกันการติดเชื้อ(PPE) พร้อมสอนวิธีการสวมใส่ที่ถูกต้อง โดยช่วงเวลาปฏิบัติงานจะแบ่งเป็น 2 ช่วง  ระหว่างเวลา 08.00-20.00 และ 20.00-08.00 

คุณสมบัติของล่ามภาษาจีนนั้น ไม่จำกัดเพศ มีอายุระหว่าง 20-45 ปี สามารถเข้าใจศัพท์ทางการแพทย์ และสาธารณสุขเบื้องต้น โดยมีค่าตอบแบบเหมาจ่ายวันละ 5,000 บาท หรือแบบรายชั่วโมง 400-600 บาท โดยต้องทำสัญญาจ้างกับกรมควบคุมโรค และเซ็นต์ชื่อปฏิบัติงานกับกรมควบคุมโรค ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่คุณแมว เบอร์โทรศัพท์ 089-787-0340″

..ไตรศุลี กล่าวว่า นอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังรับสมัครล่ามภาษาจีน เพื่อทำหน้าที่สัมภาษณ์ผู้ป่วยและติดตามผู้สัมผัสร่วมกับทีมสอบสวนโรค มีรูปแบบการปฏิบัติงานโดยซักประวัติผู้ป่วยผ่าน Intercom รวมไปถึงการติดตามผู้สัมผัสร่วมกับทีมสอบสวนโรค หากจำเป็นต้องสัมภาษณ์ต่อหน้า จะมีทีมดูแลเรื่องอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย เช่นหน้ากาก N95 ชุดป้องกันการติดเชื้อ(PPE) พร้อมสอนวิธีการสวมใส่ที่ถูกต้องเช่นกัน ส่วนพื้นที่ปฏิบัติงานอยู่ที่กรุงเทพฯ นนทบุรี หรืออาจจะต้องไปต่างจังหวัดบ้าง มีช่วงเวลาปฏิบัติงาน 09.00-03.00 หรือต้องปฏิบัติงานเมื่อมีการพบผู้ป่วยต้องสงสัย โดยคุณสมบัติเช่นเดียวกับล่ามภาษาจีนคัดกรองผู้เดินทาง 

สำหรับแนวทางป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 นั้น ..ไตรศุลี กล่าวว่า เป็นไปตามที่องค์การอนามัยโรคได้ประกาศไว้ โดยขอให้ประชาชนหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ  ปิดปาก ปิดจมูกเวลาไอจาม ด้วยกระดาษเช็ดหน้า หรือต้นแขนด้านใน  หลีกเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอากาศติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ หรืออาการคล้ายไข้หวัด ปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์และไข่ให้สุกด้วยความร้อน และสวมอุปกรณ์ป้องกันเมื่อต้องสัมผัสกับสัตว์ป่ามีชีวิต หรือสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม