กรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

xnxx
anal creampie dever bhabhi ki jawani.
viet69hd
  • แนะการใช้รถใช้ถนนบนทางม้าลาย
  • เพื่อลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
  • เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียของคนในครอบครัว

 นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยสถานการณ์การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2554-2563 (ข้อมูลบูรณาการผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน) พบผู้เสียชีวิต จำนวน 105,244 ราย เป็นคนเดินเท้า 6,739 ราย (ร้อยละ 6.40) และสถานการณ์การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2554-2563 (ระบบข้อมูล 43 แฟ้ม กระทรวงสาธารณสุข) พบผู้บาดเจ็บที่เป็นคนเดินเท้า จำนวน 224,068 ราย เฉลี่ย 41,000 รายต่อปี และรถคู่กรณีของคนเดินเท้าที่ทำให้บาดเจ็บคือ รถจักรยานยนต์ (ร้อยละ42.26) รถจักรยาน (ร้อยละ 24.53) และรถยนต์ (ร้อยละ 21.84) ตามลำดับ

” อุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้ กรมควบคุมโรคจึงขอขอแนะนำการใช้รถใช้ถนนบนทางม้าลาย ดังนี้ 1.ผู้ขับขี่ต้องชะลอรถเมื่อเห็นทางม้าลาย และต้องหยุดรถให้คนเดินข้ามไปก่อน  2.ห้ามจอดรถทับทางม้าลาย โดยต้องจอดห่างในระยะ 3 เมตร  3.เมื่อจะเดินข้ามถนนให้หยุดยืนรอ มองซ้าย-ขวาจนหมั่นใจ เดินด้านซ้ายของทางม้าลาย และระวังรถที่อาจขับแซงขึ้นมา  4.สำหรับทางม้าลายที่มีสัญญาณไฟห้ามข้ามถนน สัญลักษณ์  จะเป็นรูปตัวคน “สีแดง” ส่วนสัญลักษร์ที่ให้ข้ามถนนได้จะเป็นรูปตัวคน “สีเขียว”  และ 5.บริเวณทางม้าลายข้ามถนนที่มีปุ่มกดสัญญาณไฟ ต้องรอให้สัญลักษณ์รูปตัวคนเป็นสีเขียว จึงสามารถเดินข้ามถนนได้”

นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยไม่ขับรถเร็ว ดื่มไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งและทุกที่นั่ง รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัย ใส่สายรัดคางให้ถูกต้อง และหากพบเห็นผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หากเป็นไปได้ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเอง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดอันตรายแทรกซ้อนหรือเกิดความพิการได้ ขอให้โทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร 1669 ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญ จะเกิดความปลอดภัยกับผู้บาดเจ็บมากขึ้น