กรมการแพทย์ แนะญาติโยมช่วยดูแลภัตตาหาร “พระสงฆ์”ลดเสี่ยงเบาหวานพุ่ง

  • สถิติพระอาพาธเบาหวานพุ่ง
  • ร่งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เบื้องต้นด้านโภชนาการ
  • หวังช่วยลดจำนวนพระภิกษุสงฆ์อาพาธจากโรคเบาหวานได้

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  เปิดเผยว่า จากสถิติของโรงพยาบาลสงฆ์ พบพระภิกษุสงฆ์อาพาธเข้ารับการรักษาด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยปี 2563 พบพระภิกษุสงฆ์อาพาธด้วยโรคเบาหวานจำนวน 2,133 รูป ซึ่งเป็นโรคที่ตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดสูง จากการที่ตับอ่อนมีความบกพร่องในการสร้างอินซูลิน หรือมีความผิดปกติของการออกฤทธิ์ของอินซูลิน หรือมีความบกพร่องทั้งสองร่วมกัน ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ให้เกิดพลังงานได้  ส่งผลให้อวัยวะต่าง ๆ เสื่อมสมรรถภาพ และเกิดเป็นโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้ เช่น โรคตา จอประสาทตาเสื่อม โรคไตเสื่อม ไตวาย เป็นต้น

นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุการอาพาธด้วยโรคเบาหวานของพระภิกษุสงฆ์นั้นมาจากพฤติกรรมการฉันภัตตาหารที่พุทธศาสนิกชนนำมาถวายนั้นส่วนใหญ่เน้นหนักรสชาติ หวาน มัน เค็ม ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ ประกอบกับพระภิกษุสงฆ์อยู่ในสถานภาพที่ไม่เอื้อต่อการออกกำลังกาย จึงทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังขึ้น ซึ่งอาการที่พบส่วนใหญ่ คือ หิวน้ำบ่อย ตาพล่ามัว อ่อนเพลีย หิวบ่อย น้ำหนักลดโดยไม่มีสาเหตุ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ หรือติดเชื้อทางผิวหนัง แผลหายช้า เป็นต้น ดังนั้นการพระภิกษุสงฆ์จึงต้องใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองอย่างเคร่งครัด จำกัดปริมาณการฉันภัตตาหารรสหวาน น้ำปานะที่มีน้ำตาลสูง ขณะที่พุทธศาสนิกชน ควรจัดสรรการถวายภัตตาหารที่ถูกหลักโภชนาการ ลดหวาน มัน และเค็ม ทั้งนี้ โรงพยาบาลสงฆ์ได้พัฒนาการดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมีคลินิกเบาหวานเปิดให้บริการ เพื่อดูแลสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และลดเสี่ยงอาพาธด้วยโรคเบาหวาน ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลสงฆ์ โทรศัพท์ 0 2640 9537 ต่อ 5213

#TheJounalistclub #กรมการแพทย์ #เบาหวาน