กรมการค้าภายใน ตรวจเข้มชุดสังฆทาน ต้องติดป้ายแสดงราคาชัดเจน

กรมการค้าภายใน ลงพื่นที่ตรวจเข้มชุดสังฆทาน ช่วงเทศกาลกฐิน ย้ำผู้ประกอบการต้องปิดป้ายแสดงรายละเอียดสังฆทานให้ชัดเจน

  • เดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงทอดกฐินและทำบุญใหญ่
  • สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านสังฆภัณฑ์
  • เพื่อดูแลรักษาความเป็นธรรมและลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงแห่งการทอดกฐินและการทำบุญใหญ่ ซึ่งชาวไทยส่วนใหญ่ก็มักนิยมทำบุญเลือกซื้อสังฆทาน เพื่อถวายเนื่องในวันทอดฐินด้วย จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านสังฆภัณฑ์เพื่อดูแลรักษาความเป็นธรรมและลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมฯ ได้จัดชุดสายตรวจเฉพาะกิจลงตรวจสอบการจำหน่ายสังฆภัณฑ์เพิ่มเติมจากที่ดำเนินการเป็นประจำอยู่แล้ว พร้อมทั้งได้มอบหมายสั่งการให้พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบเข้มงวดเป็นพิเศษเช่นกัน

ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เน้นย้ำผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนสำหรับชุดไทยธรรมหรือชุดสังฆทานผู้ประกอบการต้องแสดงรายการสินค้า ขนาดน้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาของสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในชุดไทยธรรมหรือชุดสังฆทาน รวมทั้งค่าภาชนะที่บรรจุ รายการและราคาของสินค้าต้องมีขนาดตัวอักษรและตัวเลข (FONT) ตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า และห้ามมิให้ฉวยโอกาสปรับราคาจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นโดยไม่มีเหตุผลอันควร เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ

สำหรับสินค้าชุดสังฆทาน ชุดไทยธรรม สินค้าอุปโภคบริโภคมีให้เลือกหลายแบบหลายราคา จึงแนะนำให้ประชาชนเปรียบเทียบราคาและคุณภาพ ก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า ทั้งนี้ หากไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณสินค้าหรือบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือ [email protected] หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าและปฏิเสธการจำหน่ายต้องโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ