กรมการค้าภายในแก้ปัญหารถบรรทุกเกินน้ำหนัก

.ลักลอบขนสินค้าเกษตรจากเพื่อนบ้านเข้าไทย
.เดินหน้าติวเข้มเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด-ผู้ใช้ตาชั่งรถยนต์
.ให้ตรวจสอบเครื่องชั่งเที่ยวตรงป้องกันบรรทุกน้ำหนักเกิน

ร้อยตรีจักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด บุคลากรจากหน่วยงานอื่น เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องชั่งอัตโนมัติแบบชั่งเคลื่อนที่ ที่ใช้ชั่งน้ำหนักรถยนต์ (Weight in Motion : WIM) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถตรวจสอบความเที่ยงเครื่องชั่ง WIM ได้ตรงตามแนวทางและตามระเบียบของสำนักงานกลางชั่งตวงวัด


“การอบรมดังกล่าว ก็เพื่อป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกิน ซึ่งปัจจุบันไทยใช้งานเครื่องชั่งอัตโนมัติแบบชั่งขณะเคลื่อนที่ โดยชั่งรับน้ำหนักครั้งละเพลา อยู่ทั่วประเทศ กว่า 116 แห่ง ดังนั้น หากมีการดำเนินการตรวจสอบให้มีความเที่ยงตรง จะช่วยแก้ปัญหารถบรรทุกน้ำหนักเกิน ป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตร ที่จะทำให้ราคาสินค้าเกษตรในประเทศตกต่ำ เกษตรกรสูญเสียรายได้”


สำหรับการกำกับดูแลเครื่องชั่ง WIM ให้มีมาตรฐานความเที่ยงตรง จะทำให้เครื่องชั่ง มีมาตรฐานความเที่ยงตรงตามข้อกำหนดขององค์กรชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ โดยเครื่องชั่ง WIM ที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยง จะได้รับรายงานผลการตรวจสอบความเที่ยงเครื่องชั่ง จากสำนักงานกลางชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน เพื่อแสดงว่าเครื่องชั่งมีมาตรฐานความเที่ยงตรงถูกต้อง สามารถใช้กำกับดูแลป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินได้


ร้อยตรีจักรา กล่าวว่า กรมจะกำกับดูแลมาตรฐานเครื่องชั่งตวงวัด ตามพ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 เพื่อให้เครื่องชั่งตวงวัดแต่ละประเภท มีมาตรฐานความเที่ยงตรงถูกต้อง รวมทั้งรักษาความเป็นธรรมทางการค้า กรณีพบว่ามีการใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือพบการโกงเครื่องชั่งตวงวัด สามารถแจ้งสายด่วนกรม 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ หากพบผิดจริง จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างแน่นอน