กรมการค้าภายในฟันท่าข้าวโกงเครื่องชั่ง

.ดัดแปลงตาชั่งโกงน้ำหนัก 510 กก.เอาเปรียบชาวนา
.ส่งดำเนินคดีตามกฎหมายโทษหนักทั้งจำและปรับ
.พร้อมส่งสายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบเข้มทั่วประเทศ

นายชาตรี อารีวงศ์ ผู้อำนวยการกองชั่งตวงวัด กรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบผู้ประกอบการค้าข้าว โรงสี และท่า ข้าวอย่างเข้มงวด เพื่อป้องปราบไม่ให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบเกษตรกร ชาวนา ซึ่งเมื่อวันที่ 23 พ.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ได้ร่วมกับสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดจังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจสอบเครื่องชั่งรถบรรทุกของลานรับซื้อข้าวเปลือกแห่งหนึ่งในจังหวัดยโสธร ซึ่งพบว่า ลานรับซื้อดังกล่าวได้ดัดแปลงเครื่องชั่งโดยใช้รีโมตคอนโทรลควบคุมน้ำหนัก สามารถโกงน้ำหนักได้ถึง 510 กิโลกรัม (กก.) ต่อครั้ง และยังพบอีกว่า มีการแก้ไขดัดแปลงสปริงเครื่องชั่ง ให้แสดงน้ำหนักน้อยกว่าความเป็นจริง


“นายตรวจชั่งตวงวัดจึงได้แจ้งข้อกล่าวหา เป็นผู้ใช้หรือมีไว้ใช้เพื่อใช้เครื่องชั่ง ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น กระทำการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อให้ความเที่ยงของเครื่องชั่งผิดเกินอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ตามมาตรา 26 เป็นผู้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ซึ่งเครื่องชั่งที่ผิดคืออัตราเพื่อเอาเปรียบทางการค้า ถือเป็นความผิดตามมาตรา 25 วรรค 1, 26, 75, 75/1, และ มาตรา 79 พ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 280,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 270 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองยโสธร เพื่อดำเนินการสอบสวนและคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปแล้ว”


ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัด เข้มงวดตรวจสอบและออกตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบ หากเกษตรกรรายใดไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายสินค้าเกษตร รวมทั้งพบเห็นหรือทราบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรม โทร. 1569 สำนักงานสาขาชั่งตวงวัดทุกสาขา หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ จะส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบ หากพบผิดจริง จะดำเนินการตามกฎหมายแน่นอน