กรมการค้าภายในจับกระเทียมเถื่อน

.น้ำหนัก 2.7 หมื่นกก. มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท
.ลอบนำเข้ามาจากเพื่อนบ้าน ขนย้ายโดยไม่ขออนุญาต
.ดำเนินคดีคนขับรถบรรทุกจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสนบาท

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อติดตามและตรวจสอบการลักลอบขนกระเทียมเถื่อนจากต่างประเทศ ที่จะนำมาจำหน่ายในตลาดสดพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยตรวจสอบพบการขนกระเทียมจากจากท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี รวมกว่า 27,000 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขนย้ายกระเทียมนำเข้าจากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต เพราะรถบรรทุกที่ขนกระเทียม ไม่ได้รับอนุญาตขนย้ายและไม่มีใบขนย้าย จึงได้นำตัวคนขับรถบรรทุก พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง จ.ปทุมธานี ดำเนินคดีแล้ว


ทั้งนี้ กรมได้แจ้งข้อกล่าวหา เป็นการกระทำการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) เรื่อง การควบคุม การขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งได้ประสานกรมศุลกากรให้ตรวจสอบการขนย้ายดังกล่าวว่าเสียภาษีนำเข้าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ด้วย


นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า การตรวจสอบการขนย้ายกระเทียมดังกล่าว เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำให้แก่สินค้ากระเทียมอีกมาตรการหนึ่งของกรม โดยเน้นการป้องปรามไม่ให้มีการขนย้าย นำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อรักษาเสถียรภาพราคา เกิดความเป็นธรรมให้แก่เกษตรกร และไม่ให้บั่นทอนราคาที่พี่น้องเกษตรกรจะได้รับ และกรมยังจะมีมาตรการช่วยดูแลราคากระเทียม โดยปีนี้ ได้ช่วยรับซื้อกระเทียม หอมแดง และหอมใหญ่จากเกษตรกรไปแล้วกว่า 10,000 ตัน เพื่อให้ราคาสูงขึ้น


“ขอฝากถึงผู้ประกอบการว่าอย่าลักลอบขนกระเทียม และผลผลิตสินค้าเกษตรอื่นๆ โดยผิดกฎหมาย เช่น ปาล์มน้ำมัน เพราะกรมได้สนธิกำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และฝ่ายความมั่นคงต่างๆ ติดตามตรวจสอบและตั้งด่านสกัดมาอย่างต่อเนื่อง และขอให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศกกร. ว่าด้วยการควบคุมการขนย้ายและการขนย้ายที่นำเขาจากต่างประเทศ หากตรวจสอบพบการกระทำผิด จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด”