กรมการค้าภายในขอผู้ผลิตตรึงราคาสินค้า

กรมการค้าภายใน วอนผู้ผลิตตรึงราคาสินค้า ขอห้างสรรพสินค้า-ค้าปลีกค้าส่ง จัดโปรลดราคา การดูแลราคาอุปโภคบริโภค

  • ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน
  • ปีหน้าจับตาขึ้นค่าแรงสิ้นสุดเวลาลดค่าไฟ-น้ำมัน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคว่า  การดูแลราคาอุปโภคบริโภค กรมยังคงใช้วิธีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการตรึงราคาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขอให้ห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกค้าส่ง นำสินค้ามาจัดโปรโมชันลดราคาสลับสับเปลี่ยนกันไป เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน และขณะนี้ ยังไม่มีสินค้ารายการใดขอปรับขึ้นราคาเข้ามา โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องใช้น้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิต ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องดื่ม อย่างน้ำอัดลด เครื่องดื่มชูกำลัง นมและผลิตภัณฑ์ รวมถึงกลุ่มอาหารและเครื่องปรุงรส ทั้งปลากระป๋อง ซอสปรุงรส เป็นต้น

“กรมติดตามดูแลสถานการณ์ราคาสินค้าเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว และยังไม่พบความผิดปกติของราคา ซึ่งจะติดตามอย่างใกล้ชิดมากขึ้นไปอีก เพราะปีหน้ามีปัจจัยที่ต้องติดตาม ทั้งการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ รวมถึงค่ากระแสไฟฟ้า  และราคาน้ำมัน ที่สิ้นสุดระยะเวลาลดราคา และเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิต แต่จะดูแลราคาสินค้าให้เกิดความสมดุลและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภค”

สำหรับการสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรนั้น ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 พ.ย.ที่ผ่านมา สายตรวจเฉพาะกิจชั่งตวงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือของกรม ได้ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ ตรวจสอบลานรับซื้อยางพาราแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ตามคำร้องเรียนของเกษตรกรผ่านสายด่วน 1569 ที่สงสัยว่าลานรับซื้อยางพาราโกงน้ำหนักยางพาราที่ตนได้นำไปขาย 

โดยจากการตรวจสอบ พบว่า ลานรับซื้อแห่งนี้ใช้เครื่องชั่งพร้อมตุ้มถ่วงน้ำหนักที่มีการดัดแปลงให้แสดงค่าน้ำหนักต่ำกว่าความเป็นจริง เมื่อทดสอบด้วยตุ้มน้ำหนักแบบมาตราหนัก 120 กิโลกรัม (กก.) เครื่องชั่งแสดงค่าน้ำหนักเพียง112 กก. น้ำหนักขาดไป 8 กก. จึงได้จับกุมในข้อหาแก้ไขหรือดัดแปลงส่วนประกอบของเครื่องชั่งตวงวัดเพื่อให้เครื่องชั่งตวงวัดไม่เที่ยงตรง มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับไม่เกิน 280,000 บาท พร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.ศรีวิไล เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 พ.ย.66 ได้จับกุมลานรับซื้อยางพาราที่ใช้เครื่องชั่งดัดแปลงในลักษณะเดียวกันนี้แล้ว 1 คดี ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) ปี 66 มีการจับกุมตาม พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด รวม 306 คดี แบ่งเป็น ใช้เครื่องชั่งที่ไม่มีคำรับรอง/สิ้นอายุคำรับรอง 213 คดี, เครื่องชั่งไม่เที่ยงตรง 25 คดี, เครื่องชั่งเสื่อมสภาพ 10 คดี, โกงเครื่องชั่ง 6 คดี, บรรจุปริมาณไม่ครบตามที่แสดง 37 คดี, ไม่แสดงปริมาณบนสินค้าหีบห่อ 1 ราย และความผิดอื่นๆ 14 คดี หากพบเห็นการโกงเครื่องชั่งตวงวัด หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม ร้องเรียนได้ที่สายด่วนโทร.1569 หรือแอพลิเคชั่นLINE @MR.DIT