“กรณ์” แสดงจุดยืน ย้ำชัดไม่ได้ตั้งพรรค “กล้า” มารับนักการเมืองจากพรรคใด

นายกรณ์ จาติกวณิช โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว Korn Chatikavanij โดยระบุว่า 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เราได้จดจองชื่อพรรค ตามกฎหมาย โดยขณะนี้กำลังรอ กกต.พิจารณาเพื่อรับรอง ถึงจะนำไปสู่การตั้งพรรคอย่างเป็นทางการ รวมถึงการรับสมัครสมาชิกพรรค ขณะนี้กำลังรวบรวมผู้ก่อตั้งให้ครบ 500 คน เพื่อเปิดประชุมใหญ่ เลือกหัวหน้าและกรรมการบริหาร ทั้งหมดด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจของตนและคณะที่จะได้มีส่วนในการสร้างพรรคการเมืองขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้คนไทยทุกคน เป้าหมาย คือ การช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือสิ่งแวดล้อม และจะไม่ใช้ความขัดแย้งเป็นเครื่องมือ 

โดยจะยึดหลักความถูกต้องในการกำหนดท่าทีในทุกเรื่อง และเชื่อในหลักนิติรัฐที่ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย และไม่ต้องการเห็นการใช้กระบวนการยุติธรรมเป็นอาวุธในการต่อสู้ทางการเมือง พรรคที่กำลังจะเกิดขึ้น “กล้า” เป็นพรรคใหม่ จะสร้างจิตวิญญาณและจุดยืนขึ้นจากหลักการสำคัญของตัวเอง คือ “หลักปฏิบัตินิยม” ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับนักการเมืองจากพรรคใดพรรคหนึ่งเป็นสำคัญ

“เรามุ่งรวมพลคนมีของ มืออาชีพ คนทำงาน จากทั่วประเทศ ผมขออนุญาตย้ำอีกครั้งถึง 4 หลักการของเรา 1.ปฏิบัตินิยม เน้นที่การลงมือทำจริง มุ่งหน้าทำงานโดยยึดความก้าวหน้าอย่างมั่นคงของชาติเป็นที่ตั้ง#เรามาเพื่อลงมือทำ 2.โครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ ประเทศไทยต้องก้าวให้ทันโลกยุค Disruption ด้วยการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาอย่างตรงจุด 3.รวมไทยให้เข้มแข็ง ไม่ว่าจะรุ่นใหญ่ กลาง หรือใหม่ กลุ่มไหน ภูมิภาคใด ทุกภาคส่วน ทุกเพศ ทุกวัยต้องเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศร่วมกัน 4.Platform รวมผู้กล้ามืออาชีพ หมดยุคที่นักการเมืองจะเป็นคนที่กำหนดทุกอย่าง เราจึงเป็นศูนย์กลางที่รวมคนเก่งในแต่ละด้านมาทำงานร่วมกันรวมพลคนมีของ และที่สำคัญที่สุด “กล้า” ยึดมั่นอย่างแน่วแน่ในการทำงาน เพื่อสร้างการพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อประเทศชาติ ศาสนา และเทิดทูนไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ผมคนหนึ่งที่จะให้คำมั่นว่า พวกเราจะยึดหลักการเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ผลสำเร็จเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์ต่อคนไทยและประเทศไทยของพวกเราทุกคน”