กยท. ร่วมทัพจัดงานมหกรรมยางล้อระดับนานาชาติ “TyreXpo Asia 2024”

TyreXpo Asia 2024
TyreXpo Asia 2024

กยท. ร่วมทัพจัดงานมหกรรมยางล้อระดับนานาชาติ “ TyreXpo Asia 2024” ขนผู้ผลิต-ผู้ค้าทั่วภูมิภาคร่วมงานคับคั่ง ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ค. นี้ ณ ฮอลล์ 98 ไบเทค บางนา โดยมี ‘ร้อยเอก ธรรมนัส’ เป็นประธานเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมเปิดตัว! แบรนด์ล้อยาง กยท. “Greenergy Tyre” ภายใต้แนวคิด ขับเคลื่อนทุกชีวิต
สู่ความยั่งยืน

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ปัจจุบัน ตลาดยางล้อ เติบโตขึ้น มีการขยายตัว ของภาคการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้ยางล้อ สิ่งนี้ส่งผลให้ มีจำนวนผู้ผลิตยางล้อ มากขึ้นในไทย ช่วยส่งเสริมรายได้เพิ่ม ให้กับกับอุตสาหกรรม ยางล้อ ในไทย

รัฐบาลไทย ได้ให้การสนับสนุน อุตสาหกรรมยางล้อ โดยการให้ส่วนลด ทางภาษีและเงินอุดหนุน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม ให้เกิดการลงทุนที่มากขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญต่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงคุณภาพ และประสิทธิภาพในการผลิตยางล้อ ซึ่งการจัดงาน “TyreXpo Asia 2024”

ในช่วงเวลา ที่เหมาะสมนี้ จะเป็นการขับเคลื่อน อุตสาหกรรมให้เติบโต ไปในทิศทางเดียวกัน โดยเมื่อต้นปี 2567 ที่ผ่านมา ได้ออกเอกสารสิทธิ์ สำหรับต้นไม้ ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ

เช่น ต้นยางพารา เพื่อรับรอง การมีอยู่ของต้น ยางพาราในพื้นที่ต่าง ๆ เป็นการขยายโอกาส แก่เกษตรกรให้เข้าถึง พื้นที่ทำกิน สามารถ แปลงทรัพย์สิน ให้เป็นทุนเพื่อใช้ประกอบอาชีพ การทำสวนยาง ผลักดันให้ไทย เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบยาง ระดับโลก เพื่อสร้างความสมดุล ของห่วงโซ่อุปทาน ทางอุตสาหกรรมยางไทย ให้เติบโตต่อไป ในอนาคต

“อุตสาหกรรมยาง ในวันนี้ กำลังเดินหน้า อย่างมีศักยภาพ ผู้ผลิตยาง ในไทยที่มีชื่อเสียง และได้รับการยอมรับ ในตลาดโลก นำเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่ทันสมัยมาผนวกใช้โดยคำนึงถึง มิติความยั่งยืน อย่างที่สอดรับ กับกฎระเบียบ ว่าด้วยสินค้า ที่ปลอดจาก การตัดไม้ทำลายป่า หรือ EUDR

ผนวกกับ การมองหา โอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการไทย ผ่านการจัดงาน ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวที่สำคัญ ในการรักษา ความเป็นผู้นำ และตอบสนอง ความต้องการยาง ที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนเป็นกลไก ที่สำคัญ ในการปกป้อง สิ่งแวดล้อมในอนาคต นี่คือสิ่งที่เราทุกภาคส่วน กำลังเดินหน้าไปด้วยกัน ” รมว.เกษตรฯ กล่าวเสริม

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า กยท. ในฐานะ องค์กรกลาง ที่มุ่งบริหาร จัดการยางพารา ของไทยทั้งระบบ ให้เกิดความยั่งยืน ควบคู่ไปกับ การจัดการทรัพยากร อย่างรับผิดชอบ เราตระหนักถึงความสำคัญ ของการสร้างสมดุล ระหว่างการเติบโต ทางเศรษฐกิจ และการดูแลสิ่งแวดล้อม

รวมถึงมุ่งมั่น สนับสนุนพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ผู้ปลูกยางพารา สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยางพารา เพื่อยกระดับคุณภาพ ของผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปยาง ที่มีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล นำไปสู่ การเพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิต สู่ความยั่งยืน

ดังนั้น การจัดงาน TyreXpo Asia 2024 จะกลายเป็น เวทีความร่วมมือ และเป็นโอกาส ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ยางไทย ด้วยนวัตกรรม และความก้าวหน้า ในเทคโนโลยียางรถยนต์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ในการขับเคลื่อน การเติบโต และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

“งานมหกรรมล้อยาง ระดับนานาชาติครั้งนี้ เป็นการปูทาง ที่สำคัญ สู่การยกระดับอุตสาหกรรมยางไทย ให้สามารถผลิตสินค้า ขานรับกับความต้องการ ของตลาดที่มากขึ้น ซึ่งจะทำให้ ห่วงโซ่อุปทานยาง ของไทยตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เติบโตขึ้น และสร้างความ ได้เปรียบทางการค้า ในฐานะผู้นำแนวหน้า ในอุตสาหกรรมยางโลก” ผู้ว่าการกยท. กล่าว

นายณกรณ์ กล่าวถึง การเปิดตัวล้อยาง ของกยท. ภายใต้แบรนด์ Greenergy Tyre อย่างเป็นทางการ ภายในงานนี้ว่า เป็นการตอกย้ำ ความพร้อมของวัตถุดิบ ยางธรรมชาติไทยที่มีมากกว่า 4 ล้านตัน ซึ่งวัตถุดิบยาง ที่นำไปแปรรูป เป็นยางล้อ Greenergy Tyre นั้น

จะผ่านกระบวนการตรวจสอบ ย้อนกลับว่า ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า โดยกระบวนการผลิต เริ่มจากรับซื้อ วัตถุดิบน้ำยาง ของเกษตรกรกร หรือสถาบันเกษตรกร ชาวสวนยาง ซึ่งอยู่ในระบบทะเบียน ของกยท. ซึ่งมีข้อมูล ระบุพิกัด ที่ตั้งสวนยางชัดเจน และซื้อขาย ผ่านตลาดกลางยางพารา กยท. ก่อนส่งเข้าโรงงานแปรรูปเป็นยาง STR และโรงงานผลิตยางล้อ Greenergy Tyre

ดังนั้น ทุกขั้นตอน ซื้อขายหรือส่งต่อสินค้า จึงสามารถตรวจสอบ ย้อนกลับไปยัง แหล่งกำเนิดได้ทุกเส้น ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถมั่นใจได้ถึง คุณภาพและแหล่งที่มา ของวัตถุดิบ มีมาตรฐาน ในระดับที่สากลยอมรับ เบื้องต้น มีผู้ประกอบการ สนใจซื้อยางล้อ และวัตถุดิบยาง เพื่อนำไปใช้ ในอุตสาหกรรม ยางล้อคิดเป็นรวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท

นายพรรธระพี ชินะโชติ ประธานกรรมการร่วม อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า “TyreXpo Asia 2024” จัดขึ้นเป็น ครั้งแรกในไทย ภายใต้แนวคิด “Your One-Stop Show for Tyres, Automotive Repair & Maintenance and Tyre Accessories”

ภายในงาน ทุกคนจะได้ พบกับแบรนด์สินค้า ชั้นนำด้านยางล้อ และอุตสาหกรรมเกี่ยว เนื่องกว่า 250 แบรนด์ จากกว่า 90 บริษัท ร่วมจัดแสดง รวมถึงการประชุมระดับนานาชาติเกี่ยวกับ องค์ความรู้ และนวัตกรรมอุตสาหกรรมยางล้อ

ซึ่งครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนที่ดี ทั้งจากภาครัฐ นำโดย การยางแห่งประเทศไทย รวมถึงภาคเอกชน และกลุ่มสมาคมต่างๆ ในอุตสาหกรรมยาง งานนี้จึงเป็นโอกาส “เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน ของกลุ่มอุตสาหกรรม ยางทั่วทุกมุมโลก”

การยางแห่งประเทศไทย

ชาวสวนยางเฮ!…ครม. อนุมัติเงินหมื่นล้านบาท ประกันรายได้ให้เกษตรกร