กพท.เร่งเคลียร์สนามบินเชียงรายให้กลับมาเปิดบริการ-กำชับสายการบินดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร

กพท.เร่งประสานสายการบิน สนามบิน คลี่คลายสถานการณ์สนามบินเชียงรายปิดให้กลับมาเปิดบริการโดยเร็ว หลังเครื่องบินไถลออกนอกทางวิ่ง เน้นย้ำการดูแลผู้โดยสาร


นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(กพท.)กล่าวว่า จากเหตุเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ประสบเหตุไถลออกนอกทางวิ่ง ที่สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ในฐานะ กพท.เป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านความปลอดภัย การบินพลเรือน และ การคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารสายการบิน ได้เข้าตรวจสอบการดำเนินการของสายการบิน สนามบิน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผู้โดยสารเป็นสำคัญแล้วนั้น ทาง กพท.ขอชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเข้าข่ายอุบัติการณ์รุนแรง (Serious Incident) ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน (สกอ.) จึงได้เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ทั้งนี้ ในส่วนของ กพท. ได้รวบรวมข้อมูลและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในเบื้องต้น เช่น การประเมินความพร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยก่อนสนามบินกลับมาเปิดให้บริการ การประเมินสาเหตุของการเกิดอุบัติการณ์ ฯลฯ เพื่อให้ปฏิบัติการบินยังคงเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและมั่นใจว่าผู้ดำเนินการทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย


ขณะเดียวกันทาง กพท.อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และภายหลังจากเกิดอุบัติการณ์ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการอพยพผู้โดยสารออกจากเครื่องบิน และการดูแลผู้โดยสารที่เดินทางไปกับอากาศยานที่ประสบเหตุ อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้สนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ต้องปิดการให้บริการลงชั่วคราว จนกว่าการเก็บกู้อากาศยานและการเตรียมความพร้อมให้เกิดความปลอดภัยในการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งจะแล้วเสร็จ ซึ่งล่าสุด สนามบินเชียงรายได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) เพื่อแจ้งปิดให้บริการไปจนถึง วันพุธที่ 3 สิงหาคม 65 ทั้งนี้ หากการดำเนินการเสร็จเร็วกว่าที่ประกาศจะได้มีการแจ้งปรับเลื่อนอีกครั้งหนึ่ง โดยจะคำนึงถึงสภาพ มาตรฐานพื้นที่ทางวิ่งและบริเวณที่เกิดเหตุให้ปลอดภัยและกลับสู่สภาพปกติ เป็นสำคัญ จึงจะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้


อย่างไรก็ตามในระหว่างนี้ทาง กพท.ได้ประสานกับสายการบินเพื่อลดผลกระทบกับผู้โดยสารให้มากที่สุด โดยสายการบินทั้งหมดที่ยกเลิกเที่ยวบินในวันนี้ (31 ก.ค. 65) ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารโดยการให้เปลี่ยนเส้นทางบินไปยังสนามบินเชียงใหม่แทน และจัดหาการเดินทางต่อให้ หรือคืนค่าโดยสาร หรือให้เก็บเครดิตไว้ตามมาตรการ นอกจากนั้นทาง กพท.กำลังเร่งรัดประสานกับสายการบินที่มีเที่ยวบินประจำไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ให้มีการเร่งรัดออกมาตรการ ปรับเส้นทางและตารางการบิน และเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับผู้โดยสาร เพื่อลดปัญหาหรือผลกระทบให้มากที่สุด

สำหรับผู้โดยสารสายการบินที่จะเดินทางออกจากและเดินทางเข้าสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ซึ่งยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดในวันนี้และวันต่อ ๆ ไปจนกว่าสนามบินจะกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติ ขอให้ติดต่อกับสายการบินที่จะเดินทางด้วย เพื่อขอรับสิทธิตามมาตรการของสายการบิน เช่น ให้เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังจังหวัดเชียงใหม่และสายการบินอาจจัดรถรถรับส่งในการเดินทางต่อไปหรือจ่ายเงินเป็นเงินค่ารถให้กับผู้โดยสาร หรือคืนเงินค่าบัตรโดยสาร หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือให้ผู้โดยสารสามารถเก็บเครดิตไว้ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของแต่ละสายการบิน


นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม กพท.จะตรวจสอบอย่างเคร่งครัดให้สายการบินดูแลสิทธิผู้โดยสารให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553 หากผู้โดยสารไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านสิทธิผู้โดยสาร สามารถร้องเรียนมาได้ที่ https://caat.or.th/complaint/