กพท.ย้ำ!สายการบินใดจะหยุดบินต้องขออนุญาตก่อน-ห้ามหยุดบินเกิน 15 วัน

กพท.ย้ำ!สายการบินใดจะหยุดบินต้อง “ห้ามหยุดบินเกิน 15 วัน หากหยุดบินไปแล้วต้องดูแลสิทธิผู้โดยสารตามกฎหมาย พร้อมหยอดคำหวาน กพท.เข้าใจสถานการณ์วิกฤตกร้อมหามาตรการช่วยเหลือสายการบินต่าง ๆอยู่

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)(CAAT)เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ได้มีการ เชิญสายการบินที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด 9 สายการบิน เข้าประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน โดยสรุปว่าหากสายการบินใดที่มีความประสงค์ยกเลิกเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศเกิน 15 วัน จะต้องขออนุญาตมายัง กพท.ก่อน และจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศ  

ส่วนสายการบินใดที่ได้ทำการยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว ต้องดูแลผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ กพท.ในฐานะผู้ที่กำกับ ดูแล ควบคุม และส่งเสริมพัฒนากิจการการบินพลเรือนของประเทศไทย เข้าใจดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารจำนวนมาก และต่อการประกอบธุรกิจของสายการบิน ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการหามาตรการช่วยเหลือสายการบินต่าง ๆ เช่นกัน

นายจุฬา กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามผู้โดยสารควรตรวจสอบเที่ยวบินที่จะเดินทาง และติดตามข่าวสารจาก กพท.และสายการบินที่จะเดินทางด้วยอย่างใกล้ชิด หากท่านต้องการร้องเรียนเรื่องสิทธิผู้โดยสารสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ของ CAAT ได้ที่ www.caat.or.th/complaint และสามารถติดตามสถานการณ์การเดินทางที่เกี่ยวกับ COVID-19 ได้ที่ www.caat.or.th/corona

ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวได้มีมีสายการบินเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  1. สายการบินไทย 2. สายการบินไทยสมายล์ 3. สายการบินนกแอร์ 4. สายการบินนกสกู๊ต 5. สายการบินไทยแอร์เอเชีย  6. สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ 7. สายการบินบางกอกแอร์เวย์ 8. สายการบินไทยเวียตเจ็ท และ 9. สายการบินไทยไลอ้อนแอร์